Eer­ste boom Flo­ri­a­de Alme­re 2022 geplant

Bur­ge­mees­ter Franc Weer­wind: ‘We laten zien dat Alme­re ertoe doet’  Onder het mom ‘De beuk gaat erin!’ is 30 novem­ber op het Weer­wa­ter­ei­land in Alme­re de eer­ste boom van de Flo­ri­a­de geplant, een rode beuk. Het is het start­sein voor de aan­leg van het arbo­re­tum: een ver­za­me­ling bomen en plan­ten die samen het groe­ne hart […]

Amster­dam ver­bindt naam aan Flo­ri­a­de 2022

De gemeen­te Amster­dam ver­bindt haar naam Amster­dam aan de Flo­ri­a­de 2022 in Alme­re. Amster­dam ziet kan­sen in Flo­ri­a­de 2022 en ver­bindt daar­om haar naam aan dit inter­na­ti­o­na­le eve­ne­ment. Het Col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Amster­dam is ver­heugd over het bin­nen­ha­len van de Flo­ri­a­de 2022 naar de Metro­pool Regio Amster­dam. Als blijk hier­van ver­bindt de hoofd­stad haar […]

Flo­ri­a­de Alme­re 2022: Go Gree­ner

Go Gree­ner! De slo­gan van de Flo­ri­a­de, die in 2022 in het hart van Alme­re plaats­­vindt- is dins­dag 12 mei — met het Mas­ter­plan Flo­ri­a­de met gepas­te trots bekend gemaakt. Het Mas­ter­plan vormt een vrucht­ba­re en soli­de basis voor de Flo­ri­a­de; inhou­de­lijk en finan­ci­eel. Het Mas­ter­plan ver­an­kert de eer­der uit­ge­spro­ken ambi­ties van de tuin­bouw­sec­tor en […]

De Stads­kas win­naar stu­dent chal­len­ge

Op 24 maart is tij­dens een span­nen­de avond in Alme­re de win­naar van de Stu­dent Chal­len­ge bekend gewor­den. Na een nek-aan-nek­ra­­ce in een onli­ne poll, het stem­men door het publiek op de avond zelf en een jury­be­raad is team De Stads­kas er van­door gegaan met een start­ka­pi­taal van €5000,- om hun plan tot rea­li­teit te maken. […]