Berichten

De gemeente Steenwijkerland kan ruim € 590.000,- extra besteden aan het project de Groene Long in Steenwijk. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad de te verwachten provinciale subsidie ‘Sportaccommodatie en jeugd’ van € 120.000,- en de bijdrage vanuit Leader van € 470.000,- beschikbaar te stellen.

Het extra geld is deels beschikbaar gekomen door een positieve houding van verschillende betrokken verenigingen en de gemeente over het toekomstig beheer en de rol die gebruikers van het park hierbij kunnen spelen. Hierdoor zijn er voor het project Leadergelden vrijgekomen. Daarnaast wordt er vanuit de provincie subsidie verwacht voor de verbetering van sportaccommodaties, waarbij het sociale component een voorwaarde is. Het bedrag wordt toegevoegd aan het al beschikbaar gestelde krediet van 5 miljoen euro.

Bron:
Gemeente Steenwijkerland

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht is voortvarend aan de slag gegaan met het in april vastgestelde collegeprogramma. De programmabegroting 2011 is een goede financiële vertaling van de afspraken en de ambities die in het collegeprogramma 2010-2014 zijn vastgelegd. Zo is er meer ruimte voor groen dan voorheen in een programmabegroting.

Groene stad
GroenLinks geeft op haar site aan dat het belangrijk is dat er duurzaam geïnvesteerd wordt in de toekomst van de stad, de leefbaarheid van de wijken en de gezondheid van bewoners. De partij is er trots op dat er een verschuiving wordt voorgesteld om meer te investeren in het groenonderhoud. En het groen in de aandachtswijken en groenarme wijken, zoals het Klokkenveld in Ondiep en de Amsterdam Rijn Kanaal zone in Kanaleneiland te versterken. De uitwerking van het groenstructuurplan ziet GroenLinks dan ook graag tegemoet.

Dit is de eerste reactie van GroenLinks Utrecht op het maandagochtend gepresenteerde financiële document. Lees het volledige artikel »


Bron:
GroenLinks

Drie volkstuinparken in krachtwijken krijgen een rol als groene recreatievoorziening voor de buurt. De gemeente heeft hiervoor € 250.000 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gekregen. Omwonenden worden bij deze plannen betrokken.

“Groene plekken zijn onmisbaar voor de stad. Niet alleen voor recreatie maar ook om de sociale cohesie te bevorderen,” aldus wethouder Marijke Vos (Openbare Ruimte en Groen). “Sommige plekken in Amsterdam hebben een extra impuls nodig. Meer groen geeft ontspanning en brengt de bewoners dichter bij elkaar.”

Volledige informatie:
Lees hier het artikel

Ook interessant:
Prachtwijken, Amsterdam

Bron:
Gemeente Amsterdam