Rotterdam filtert fijn stof via grootste groene muur van Europa

Rotterdam maakt opnieuw een slag in het terugdringen van CO2-uitstoot. Bij de parkeergarage Westblaak in Rotterdam wordt op vrijdag 10 september de grootste groene gevel van Europa (5000 vierkante meter) onthuld. De muur wordt op den duur volledig bedekt met klimopbeplanting die onder meer het kwalijke fijn stof uit de lucht zuivert. De ‘Rotterdamse muur’ […]

Duitse en Nederlandse steden planten groen om fijn stof te verminderen

Venlo, Nijmegen, Krefeld en Duisburg onderzoeken gezamenlijk hoe luchtvervuiling door doelgerichte beplanting kan worden gevangen en zo duidelijk kan worden verminderd. Daarbij plaatsen de steden verschillende accenten. Zo werkt Venlo aan een groene fijnstofbarrière. De resultaten hiervan zullen ook ten goede komen aan de planning van groenvoorzieningen in de Duitse grensgemeente Krefeld. Nijmegen brengt een […]

Kleine landschapselementen als invangers van fijn stof en ammoniak

Dit rapport gaat over de betekenis van kleine landschapselementen (bosjes, singels, groepen en rijen bomen, enz.) als invangers van fijn stof en ammoniak. Hiervoor is literatuur bestudeerd en is voor een concreet gebied berekend hoeveel fijn stof en ammoniak kan worden ingevangen door de aanwezige landschapselementen en hoe groot de relatieve bijdrage van landschapselementen kan […]