Berichten

Rotterdam maakt opnieuw een slag in het terugdringen van CO2-uitstoot. Bij de parkeergarage Westblaak in Rotterdam wordt op vrijdag 10 september de grootste groene gevel van Europa (5000 vierkante meter) onthuld.

De muur wordt op den duur volledig bedekt met klimopbeplanting die onder meer het kwalijke fijn stof uit de lucht zuivert. De ‘Rotterdamse muur’ verbetert daarnaast de ecologie en biodiversiteit in het stadscentrum en vermindert de opwarming door de reductie van stralingswarmte.

Ontlasten riool
“Het groene gevelsysteem speelt bovendien een belangrijke rol als het gaat om het ontlasten van het riool omdat al het regenwater dat op het dak van de parkeergarage valt, wordt opgevangen en dient als voeding voor de planten”, aldus de initiatiefnemers, eigenaar van de garage Christian Stadil en de gemeente Rotterdam.

 


Klimopbeplanting
GreenPark, zoals het pilotproject wordt genoemd, bestaat uit een gaaskorfstructuur die aan de bestaande garage is bevestigd. Deze is gedeeltelijk begroeid, maar moet in drie jaar tijd volledig zijn omhuld met klimopbeplanting. “Het effect van deze gevelbegroeiing op de omgeving is, als het gaat om fijnstoffiltering, gelijk aan het plaatsen van tweehonderd volwassen bomen in de stad.” 

GreenPark sluit aan op de klimaatdoelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative (RCI), dat zich richt op 50 procent C02-reductie en 100 procent klimaatbestendigheid in 2025.

Kosten
Het project kostte 450.000 euro. De gemeente betaalde een kwart van de kosten omdat die het project ziet als een nieuwe stap in het verduurzamen van de stad.

Bron: 
Vroege Vogels

Venlo, Nijmegen, Krefeld en Duisburg onderzoeken gezamenlijk hoe luchtvervuiling door doelgerichte beplanting kan worden gevangen en zo duidelijk kan worden verminderd.

Daarbij plaatsen de steden verschillende accenten. Zo werkt Venlo aan een groene fijnstofbarrière. De resultaten hiervan zullen ook ten goede komen aan de planning van groenvoorzieningen in de Duitse grensgemeente Krefeld.

Nijmegen brengt een kosten-batenanalyse in, plus zijn beleidservaring op dit gebied. 

Op de site van de Euregio Rijn-Maas Noord is meer over dit initiatief te lezen »

Bron:
Banenrijk Limburg

Dit rapport gaat over de betekenis van kleine landschapselementen (bosjes, singels, groepen en rijen bomen, enz.) als invangers van fijn stof en ammoniak. Hiervoor is literatuur bestudeerd en is voor een concreet gebied berekend hoeveel fijn stof en ammoniak kan worden ingevangen door de aanwezige landschapselementen en hoe groot de relatieve bijdrage van landschapselementen kan zijn aan vermindering van de problematiek.
Trefwoorden bij dit rapport zijn: ammoniak, boomsoorten, fijn stof, invang, landelijk gebied, landschapselementen