Cana­da trans­for­meert ver­la­ten spoor­weg tot groen fiets­pad

Het stads­be­stuur van de Cana­de­se plaats Van­cou­ver gaat een oude spoor­lijn trans­for­me­ren tot groen fiets- en voet­gan­gers­pad. Het spoor­tra­jedt is voor een bedrag van $ 55 mln (€ 37 mln) over­ge­no­men door de stad. De Arbu­tus Cor­ri­dor is een 9 kilo­me­ter lan­ge ver­la­ten goe­de­ren­spoor­lijn in Van­cou­ver die spoor­weg­maat­schap­pij Cana­di­an Paci­fic (CP) tot aan 2001 exploi­teer­de. Het stads­be­stuur van Van­cou­ver […]

Fiet­sen voor bomen in Sit­tard-Geleen

De groep ‘Fiet­sen voor Bomen’ is in Sit­tard-Geleen actief tij­dens de Euro­pe­se mobi­li­teits­week van 12 — 22 sep­tem­ber 2012. De ini­ti­a­tief­ne­mers orga­ni­se­ren in deze week het pro­ject Fiet­sen voor Bomen geor­ga­ni­seerd voor basis­scho­len in de gemeen­te. Op vrij­dag 21 sep­tem­ber 2012 wordt de week afge­slo­ten met een fiets­tocht voor de basis­scho­len. De kin­de­ren plan­ten dan […]

Lek­ker fiet­sen in groen Rot­ter­dam

Rot­ter­dam is groe­ner dan u denkt. Ont­dek nu hoe ver­ras­send groen Rot­ter­dam is met de nieu­we toe­ris­ti­sche fiets­kaart ‘Groen Rot­ter­dam’. De fiets­rou­te heeft een tota­le leng­te van 29 kilo­me­ter en is ook uit­ste­kend op te delen in kor­te­re rou­tes. ‘Groen Rot­ter­dam’ is gra­tis ver­krijg­baar bij de VVV Rot­ter­dam Sto­re, het City Infor­ma­tie­cen­trum en de Cen­tra­le […]