Lek­ker fiet­sen in groen Rot­ter­dam

Rot­ter­dam is groe­ner dan u denkt. Ont­dek nu hoe ver­ras­send groen Rot­ter­dam is met de nieu­we toe­ris­ti­sche fiets­kaart ‘Groen Rot­ter­dam’. De fiets­rou­te heeft een tota­le leng­te van 29 kilo­me­ter en is ook uit­ste­kend op te delen in kor­te­re rou­tes. ‘Groen Rot­ter­dam’ is gra­tis ver­krijg­baar bij de VVV Rot­ter­dam Sto­re, het City Infor­ma­tie­cen­trum en de Cen­tra­le Bibli­o­theek. De kaart is ook te down­lo­a­den via www.groenjaar.nl

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Groen­jaar, Rot­ter­dam, ont­span­ning

Bron:
Groen­jaar Rot­ter­dam