Berichten

Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West heeft met de andere partners van het project GRaBS (Green and Blue Space adaptation for urban areas and eco-towns) de RegioStars Award gewonnen, een prijs van de Europese Commissie voor het beste project in de categorie duurzame groei van steden (sustainable growth). 

Steden krijgen steeds meer te maken met hete zomers en natte winters. Het GRaBS project heeft in kaart gebracht wat steden in Europa moeten doen om zich aan te passen aan deze klimaatproblemen.

Groen en water
Met een klimaatadaptatie actieplan wordt duidelijk hoe het groen en het water in het stadsdeel gebruikt kunnen worden voor verkoeling in de zomer en het opvangen van water bij hevige neerslag. Een binnen GRaBS ontwikkelde klimaatkaart maakt duidelijk op welke plekken extreme hitte een probleem kan worden. De aanleg van meer openbaar groen of een groen dak kan hoge temperaturen voorkomen.

Stedelijke vernieuwingsproject
In een aantal voorbeeldprojecten wordt specifiek aandacht besteed aan klimaatadaptatie bijvoorbeeld bij het stedelijke vernieuwingsproject Overtoomseveld Midden Zuid waar woningcorporatie Eigen Haard klimaatneutrale woningen realiseert.

Kijk hier voor meer informatie over het project GraBS en de partners »

Bron:
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West 

De omgeving van Breda krijgt de komende jaren een groene, recreatieve impuls. Vanuit het Europese subsidieprogramma Interreg is ruim € 700.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en aanleg van recreatieve voorzieningen, het herstel van cultuurhistorie, waterberging en natuurontwikkeling in de Vierde Bergboezem en bij de Spinolaschans.

De Europese Interreg-subsidieregeling is bedoeld voor projecten op het terrein van duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling waar partijen uit meerdere landen samenwerken. Tot 2014 werken Engelse, Franse, Belgische en Nederlandse partners via het project Floodcom aan de bestrijding van wateroverlast in combinatie met het multifunctioneel gebruik van waterbergingsgebieden. Vanuit Nederland nemen de gemeente Breda als partner deel, de provincie Noord-Brabant als associated partner en Dienst Landelijk Gebied als adviseur.
 
Meer recreatieve voorzieningen
De Interreg-subsidie biedt ruimte om in de Vierde Bergboezem meer recreatieve voorzieningen aan te leggen, zoals fiets- en wandelpaden en een uitkijktoren. Bij de Spinolaschans worden cultuurhistorische elementen in ere hersteld in combinatie met waterberging.

Wateroverlast door klimaatverandering
De Vierde Bergboezem ligt dicht tegen de stad Breda, nabij woonwijk de Haagse Beemden. Het gebied is zo’n 280 hectare groot. Eerder al is de Vierde Bergboezem ingericht als waterbergingsgebied om Breda te wapenen tegen mogelijke wateroverlast als gevolg van klimaatverandering.

De Spinolaschans ligt tussen Terheijden en Breda aan de rivier de Mark. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt vormt het ook nu nog een karakteristiek element in het landschap.

Bron:
Dienst Landelijk Gebied

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het Stationsplein Oost, dat de nieuwe verbinding wordt tussen de vernieuwde stationshal en Hoog Catharijne in Utrecht, moet het meest duurzame plein van Europa worden. Op het plein, dat op dezelfde hoogte als de huidige traverse komt te liggen, en de ruimte er omheen moeten groen, water en zonne-energie een grote rol gaan spelen.

Wat dat concreet inhoudt, dat wordt aan de ontwerpers van het plein overgelaten. Te denken valt onder meer aan het gebruik van duurzaam materiaal, gevelgroen, energiebesparing en -opwekking (bijvoorbeeld met zonnecellen) en systemen voor de opvang en hergebruik van water.

Ontwerp
Inmiddels heeft de gemeente na een aanbestedingsprocedure het ontwerp voor het plein gegund aan een combinatie van bureaus, voor de kenners Ector Hoogstad Architecten, Sant & Co en Royal Haskoning. Zij gaan eerst een voorlopig en vervolgens een definitief ontwerp maken.

Belangrijkste schakel
Het Stationsplein Oost en de Nieuwe Stationsstraat worden de belangrijkste schakel in het grootste OV-knooppunt van Nederland. Het gebied vormt vanaf Utrecht Centraal de entree tot de binnenstad en Hoog Catharijne. Boven het plein komt een transparant dak, eronder de grootste fietsenstalling van Nederland (en waarschijnlijk ver daarbuiten) met ruimte voor zo’n 12.500 fietsen.

Planning
De planning: start bouw in 2013 en oplevering in 2016. Het voorlopig ontwerp is eind dit jaar klaar.

Bron:
DNU

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het kan beter met het eco-gehalte van onze Europese hoofdstad. In een wereldwijd onderzoek krijgt Brussel de 41ste plaats toebedeeld. Op de lijst van meest leefbare steden zakt Brussel van de veertiende naar de vijftiende plaats.

De beschikbaarheid en drinkbaarheid van water, het rioleringsnetwerk, de luchtvervuiling en de verkeersdrukte in de stad zijn enkele factoren die onderzoekers van het adviesbureau Mercer in acht namen toen ze de lijst opstelden.

In totaal werden wereldwijd 122 steden onder de loep genomen. De titel van meest ‘groene’ stad gaat daarbij naar het Canadese Calgary. Nummer twee is Honolulu op Hawaï, gevolgd door een gedeelde derde plaats voor het Canadese Ottawa en het Finse Helsinki.

In het jaarlijkse onderzoek van Mercer naar leefkwaliteit in wereldsteden staat Wenen voor het tweede jaar op nummer 1. Bagdad scoort het laagst. Dit jaar is er dus ook gekeken naar hoe ‘groen’ de steden zijn. Brussel staat net na Amsterdam in de eco-lijst en moet zijn 41ste plaats delen met het Duitse Leipzig.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Brusselnieuws