Berichten

Deventer, in 2010 winnaar van de categorie steden in de nationale Entente Florale competitie (Groenste  stad /dorp van Nederland) heeft nu ook internationaal Goud behaald.  Een fraaie zilveren medaille was er voor Elburg dat in 2010 nationaal de categorie kleine steden en dorpen won. De officiële prijsuitreiking vond plaats op 16 september in Rogaska Slatina (Slovenië).

In de competitie van Entente Florale Europa hebben dit jaar 11 steden en 7 dorpen uit 10 Europese landen meegedaan. Momenteel heeft Entente Florale 12 deelnemende landen waarin de jaarlijkse winnaars van de landelijke competities het jaar daarop deelnemen aan de Europese competitie. Dit jaar deden Slovenië en Frankrijk door omstandigheden niet mee.
Er is een groeiende interesse vanuit de overige Europese landen om aan deze prestatiegerichte competitie over “the Quality of Life in Towns and Villages” mee te gaan doen. 

Deventer
De voorzitter van de Jury gaf tijdens de prijsuitreiking de volgende karakteristiek van Deventer:
“Deventer, de oude Hanzestad aan de oevers van de IJssel heeft zich ontwikkeld tot een verrassend Groene stad. De stad is een voorbeeld van de wijze waarop het landschap op een harmonieuze manier met de stad kan worden geïntegreerd, het laat zien hoe natuur en cultuur excellente metgezellen kunnen zijn. De stad is dooraderd met water en groenvoorzieningen van hoge kwaliteit. De burgers zijn serieus betrokken bij hun groen en natuur en de milieueducatie is van het hoogste niveau. Deze groene parel toont de gemeente en diens burgers “The Quality of Life”.

Elburg
Het vestingstadje Elburg is een van de best bewaarde kleine Nederlandse steden, met prachtige begroende stadsmuren. Het stadje met  een klassiek middeleeuwse vormgeving telt vele waardevolle gebouwen, nationale monumenten en unieke musea. The landelijke omgeving van Elburg worden gekarakteriseerd door een brede variëteit aan fraaie landschappen met waardevolle natuur, prachtige landhuizen en tal van recreatievoorzieningen voor de eigen inwoners en de toeristen. Samen met de burgers en organisaties ziet Elburg kans om een excellente omgeving te creëren om in te leven, wonen, werken en recreëren.

26 juryleden, 70 criteria
Vanuit de deelnemende landen beoordelen jaarlijks 26 internationale juryleden met diverse beroepsachtergronden de deelnemende steden en dorpen aan de hand van ca. 70 criteria. Vanaf half juli tot half augustus worden door hen de steden en dorpen gedurende een dag bezocht. Het kost een deelnemende gemeente met haar inwoners een grote inspanning om aan de hoge verwachtingen van het eremetaal Goud ( meer dan 85 punten op een schaal van 100), zilver ( meer dan 75 punten) of brons ( meer dan 65 punten) te voldoen.
De eindjurering en vaststelling van de Awards vond dit jaar in België plaats. Het niveau bleek dit jaar van alle deelnemers bijzonder hoog.

Uitslag Steden
In de Categorie Steden ( meer dan 10.000 inwoners) zijn 5 steden bekroond met Goud: Deventer ( Nederland), Grado ( Italië), Balatonfüred ( Hongarije), Bad Lagensalza ( Duitsland), en Veurne (België).
Thameside ( United Kingdom), Drogheda ( Ierland), Varazdin ( Kroatië), Ath ( België), Neusiedll ( Oostenrijk) en Broumow ( Tsjechië) kregen Zilver.

Uitslag Dorpen
In de Categorie Dorpen zijn 2 Gouden winnaars: Rennweg ( Oostenrijk) en Coolagown ( Ierland). Smrzice ( Tsjechië), Wiesenburg ( Duitsland), Palznak ( Hongarije), Transaqua (Italië) en Elburg ( Nederland) kregen Zilver.
De Lucija Cikes Award voor de stad of dorp met bijzondere voorzieningen en grote inspanningen voor de gehandicapte mens is dit jaar toegekend aan Tameside (Engeland).

Venlo
Volgend jaar is de prijsuitreiking in Venlo, de stad waar dan de wereldtuinbouwtentoonstelling Foriade 2012 plaatsvindt.

Deventer groenste stad van Europa

 

 

Een kleine veertig natuur- en milieuorganisaties met samen ruim een miljoen leden willen dat het Groene Hart een zogenoemd Europees landschap wordt.

Het kabinet wil het Groene Hart laten vallen als nationaal landschap, maar de organisaties die samen de stichting Groene Hart hebben gevormd, vinden dat het gebied internationale allure heeft.

Lees het volledige bericht » 

 

 

 

 


Bron:
Trouw

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Deventer werd in 2010 overtuigend winnaar van de Entente Florale, de Nationale Groencompetitie. Maar Deventer wil meer! Dit jaar doet Deventer mee aan de Entente Florale Europa, de Europese Groencompetitie. Maar wat maakt Deventer nu zo bijzonder? Wat gaan inwoners en bezoekers van de wedstrijd merken en waarmee gooit Deventer hoge ogen?

In juli komt de jury van de Entente Florale Europa naar Deventer. Wordt Deventer voor die gelegenheid extra schoongemaakt en aangeharkt? Willem Mulder van de gemeente Deventer: “We gaan niets extra’s doen. Het zou raar zijn als je de stad op de kop zet voor een competitie. De dingen die we normaal doen, concentreren en verbinden we op een slimme manier. Wel werken we nog meer samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, zoals Groei en Bloei en de Deventer Bomenstichting en zetten we sponsorbijdragen in. Zo kunnen we toch kersen op de taart plaatsen, zonder dat het veel geld kost. Je zet de stad toch in de etalage voor de jury.”

Groen maakt gezond
Mulder vertelt wat het groenbeleid in Deventer zo bijzonder maakt. “Wij streven naar een aanlokkelijke en gezonde leefomgeving met een gevarieerd aanbod van aantrekkelijk groen. Een omgeving die aanzet om lekker te bewegen. Tegelijkertijd mag het groenbeheer niet te veel kosten. We moeten het groen dus op een heel effectieve manier beheren. De prijs de Groenste Stad van Nederland bewijst dat we dat op een verantwoorde manier doen.”

Bruisende stad omgeven door groen
Mulder weet van de nationale competitie, dat Deventer hoge ogen gooit met de ligging aan de IJssel en de gevarieerde groene omgeving met uiterwaarden, weilanden en bossen. Juist die combinatie van een bruisende stad omgeven door water en groen maakt Deventer zo speciaal. Maar ook het Worpplantsoen met het uitzicht op de historische binnenstad, het Rijsterborgherpark en het Nieuwe Plantsoen staan garant voor een goede beoordeling. De laatste twee zijn aangelegd door de bekende landschapsarchitect Leonard Springer. De jury zal ook gecharmeerd zijn van de rustieke bosbegraafplaats Tjoenerhof.

Monumentale bomen en hofjes
De historische binnenstad is meer versteend, maar ook hier is het groen opvallend aanwezig. “Denk bijvoorbeeld eens aan de monumentale bomen die de Brink omzomen, de verstilde hofjes, de bloembakken en de geveltuintjes,” merkt Mulder enthousiast op. “In de buitenwijken ligt de verhouding groen, versteend evenwichtiger, waarbij je ook zoekt naar mogelijkheden om meer te gaan bewegen.”

Groene ommelanden
In het buitengebied vallen de prachtige lanen en landgoederen op. In 2009 is, samen met de buurgemeenten Raalte en Olst Wijhe en IJssellandschap het groenfonds ‘Kostbaar Salland’ opgezet. Doel van dit fonds is duurzame instandhouding van particuliere landschapselementen in het buitengebied door herstel- en beheerwerkzaamheden. Vanuit de provincie Overijssel is er bovendien geld beschikbaar gesteld in het kader van de regeling ‘Groene en Blauwe diensten’. Mulder: “Houtwallen, paddenpoelen, holle wegen, hagen, hoogstamboomgaarden, oevers en glooiingen in het landschap die we zo kunnen aanleggen en behouden, maar ook langdurig veilig stellen. Daar genieten inwoners én jury van.”

Betrokkenheid
De jury kijkt ook of de inwoners en vrijwilligersorganisaties bij natuur en milieu betrokken worden. Hoe gebeurt dat in Deventer? Mulder: “De Adviesraad Natuur en Milieu is nauw betrokken bij ingrepen in de openbare ruimte. In die adviesraad zijn bijvoorbeeld het IVN en de Deventer Bomenstichting vertegenwoordigd. Maar de inwoners worden ook via de Wijkaanpak en de Deventer Schoon Familie bij hun leefomgeving betrokken. Daarnaast is de Ulebelt een niet meer weg te denken partner van het (basis-)onderwijs in Deventer. Het aanbod bestaat uit praktijklessen op de kinderboerderij, excursies over het terrein, materiaalzendingen en bijvoorbeeld leskisten. Of we de Groenste stad van Europa worden? Ik weet het niet, maar we gaan zeker hoge ogen gooien!”

Bron:
Gemeente Deventer