Euro­pees Goud voor Deven­ter, Zil­ver voor Elburg

Deven­ter, in 2010 win­naar van de cate­go­rie ste­den in de nati­o­na­le Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie (Groen­ste  stad /dorp van Neder­land) heeft nu ook inter­na­ti­o­naal Goud behaald.  Een fraaie zil­ve­ren medail­le was er voor Elburg dat in 2010 nati­o­naal de cate­go­rie klei­ne ste­den en dor­pen won. De officiële prijs­uit­rei­king vond plaats op 16 sep­tem­ber in Rogas­ka Sla­ti­na […]

‘Groe­ne Hart moet Euro­pees land­schap wor­den’

Een klei­ne veer­tig natuur- en mili­eu­or­ga­ni­sa­ties met samen ruim een mil­joen leden wil­len dat het Groe­ne Hart een zoge­noemd Euro­pees land­schap wordt. Het kabi­net wil het Groe­ne Hart laten val­len als nati­o­naal land­schap, maar de orga­ni­sa­ties die samen de stich­ting Groe­ne Hart heb­ben gevormd, vin­den dat het gebied inter­na­ti­o­na­le allu­re heeft. Lees het vol­le­di­ge bericht […]

Deven­ter, de Groen­ste Stad van Neder­land, gaat Euro­pees

Deven­ter werd in 2010 over­tui­gend win­naar van de Enten­te Flo­ra­le, de Nati­o­na­le Groen­com­pe­ti­tie. Maar Deven­ter wil meer! Dit jaar doet Deven­ter mee aan de Enten­te Flo­ra­le Euro­pa, de Euro­pe­se Groen­com­pe­ti­tie. Maar wat maakt Deven­ter nu zo bij­zon­der? Wat gaan inwo­ners en bezoe­kers van de wed­strijd mer­ken en waar­mee gooit Deven­ter hoge ogen? In juli komt […]