Berichten

Onderhoud van rotondes en bloembakken zijn in de gemeente Epe over het algemeen zeer arbeidsintensief. En aangezien de gemeente  de komende jaren flink moeten bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte, worden er naar andere mogelijkheden gekeken.

Epe biedt openbaar groen ter adoptie aan“Een mogelijkheid is groenelementen ter adoptie aan te bieden”, zegt wethouder Joop van Nuijs. “Zo wordt vaak een hoger onderhoudsniveau gehaald dan wij met ons beperkte budget.”

De gemeenteraad heeft het college van B&W eind 2010 gevraagd uit te zoeken of particuliere initiatieven een rol kunnen krijgen in groenonderhoud. Het college heeft dat onderzocht en kwam tot de conclusie dat burgers en bedrijven wel degelijk een belangrijke rol kunnen spelen in het onderhoud van openbaar groen.

Denk bijvoorbeeld aan de inrichting en het onderhoud van een rotonde door een (tuin)bedrijf in ruil voor het recht om het groenelement te ‘etaleren’. De spelregels die we hebben vastgesteld, vermijden willekeur en zorgt voor kwaliteitsborging.

De regels vindt u hier »

Bron:
Gemeente Epe

De groep van drie monumentale beuken bij de voormalige Tongerenseschool zijn de mooiste bomen van de gemeente Epe.

De bomen hebben de Eper boomverkiezing gewonnen. Tot en met gisteren konden mensen hun stem uitbrengen op de site boomverkiezing.nl. De beuken aan de Le Chevalierlaan hadden gisteravond 75 stemmen.

Bron:
De Stentor 

 

 

De drie beuken bij de Tongerense school in Ede zijn in de verkiezing ‘Welke boom heeft de X-factor’ verder uitgelopen op de plataan aan de Beekstraat en de es bij de Gildeschool.

De gemeente Epe doet mee aan de boomverkiezing met als reden dat zij bomen belangrijk vinden voor de leefomgeving.

De boomverkiezing is een initiatief van de Bomenstichting, waarbij inwoners van gemeente Epe worden opgeroepen hun favoriete boom te nomineren. Ruim twintig bomen zijn genomineerd. De verkiezing is op 16 september gestart en zal leiden tot een feestelijke huldiging van de boom met de grootste X-factor op 2 november.

Bewoners kunnen tot en met 28 oktober bomen nomineren en erop stemmen.

 

 

Iets extra’s
Bomen met de X-factor hebben iets extra’s. Ze zijn bijvoorbeeld heel oud en dik of hebben een aparte vorm. Het kan ook een boom zijn met een bijzonder verhaal of een klein boompje dat tussen beton groeit, maar toch elk jaar weer prachtig bloeit. De bewoners van Epe bepalen welke boom de X-factor heeft.

Speurtocht
De gemeente vindt het belangrijk om de jeugd te betrekken bij de Boomverkiezing en daarom heeft ze een bomenspeurtocht uitgezet rondom de Gildenschool in Epe. De tocht van ongeveer drie kwartier voert langs een aantal bijzondere bomen in de omgeving.

Initiatief van Bomenstichting
De verkiezing ‘Welke boom heeft de X-factor’ is een initiatief van de Bomenstichting, een organisatie die zich inzet voor het behoud van bomen in de stad en op het platteland. De verkiezing wordt mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van sponsoren en donateurs.

Meer informatie:

Bron:
Gemeente Epe