Epe biedt openbaar groen ter adoptie aan

Onderhoud van rotondes en bloembakken zijn in de gemeente Epe over het algemeen zeer arbeidsintensief. En aangezien de gemeente  de komende jaren flink moeten bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte, worden er naar andere mogelijkheden gekeken.

Epe biedt openbaar groen ter adoptie aan“Een mogelijkheid is groenelementen ter adoptie aan te bieden”, zegt wethouder Joop van Nuijs. “Zo wordt vaak een hoger onderhoudsniveau gehaald dan wij met ons beperkte budget.”

De gemeenteraad heeft het college van B&W eind 2010 gevraagd uit te zoeken of particuliere initiatieven een rol kunnen krijgen in groenonderhoud. Het college heeft dat onderzocht en kwam tot de conclusie dat burgers en bedrijven wel degelijk een belangrijke rol kunnen spelen in het onderhoud van openbaar groen.

Denk bijvoorbeeld aan de inrichting en het onderhoud van een rotonde door een (tuin)bedrijf in ruil voor het recht om het groenelement te ‘etaleren’. De spelregels die we hebben vastgesteld, vermijden willekeur en zorgt voor kwaliteitsborging.

De regels vindt u hier »

Bron:
Gemeente Epe