Beu­ken win­nen Boom­ver­kie­zing in Epe

De groep van drie monu­men­ta­le beu­ken bij de voor­ma­li­ge Ton­ge­ren­se­school zijn de mooi­ste bomen van de gemeen­te Epe.

De bomen heb­ben de Eper boom­ver­kie­zing gewon­nen. Tot en met gis­te­ren kon­den men­sen hun stem uit­bren­gen op de site boomverkiezing.nl. De beu­ken aan de Le Che­va­lier­laan had­den gis­ter­avond 75 stem­men.

Bron:
De Sten­tor