Berichten

Landschap Overijssel  wil de band tussen bewoners en hun directe omgeving versterken. Daarom schrijven zij de ‘Prijsvraag Buurtinitiatieven’ uit. Met deze prijsvraag roept Landschap Overijssel  buurten op om met een goed initiatief te komen voor de versterking van het lokale landschap.

Het kan daarbij gaan om het vergroten van de ecologische, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde van het landschap. Belangrijke voorwaarde is dat het initiatief door de buurt wordt gedragen en uitgevoerd. Landschap Overijssel beloont de vijf beste buurtinitiatieven ieder met vijfduizend euro.

Om in aanmerking te komen voor de vijfduizend euro moet een buurtinitiatief aan onderstaande criteria voldoen:

 • Het initiatief moet door de buurt worden gedragen en uitgevoerd.

Dit kan blijken uit een handtekeningenlijst met minimaal tien buurtbewoners die zich achter het project scharen en die zich daadwerkelijk actief in willen zetten.

• Als er sprake is van een particuliere eigenaar van grond, gebouw of landschapselement waarop een activiteit gepland wordt, dan dient ook deze zich akkoord te verklaren.

• Het initiatief moet gericht zijn op de versterking van het lokale landschap buiten de bebouwde kom.

• Het initiatief moet de ecologische, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde van het lokale landschap vergroten.

• Het initiatief moet een fysiek resultaat in het landschap hebben.

• Het initiatief moet een sociaal resultaat hebben, zoals versterking van de gemeenschappelijkheid.

• Het initiatief moet duurzaam van karakter zijn. Eénmalige kortlopende acties (een natuurschoonmaakbeurt bijvoorbeeld) komen niet in aanmerking.

• Initiatieven die een nieuwe functie toevoegen aan een element hebben de voorkeur boven activiteiten die alleen op behoud gericht zijn.

• Voor het aanleggen van ommetjes (korte wandelingen rond het dorp) zijn in principe andere mogelijkheden beschikbaar. Deze zijn uitgesloten van Buurtinitiatieven.

• Het initiatief moet voor 1 november 2012 zijn ingediend en voor 31 december 2013 gerealiseerd kunnen worden.


Meer informatie over de prijsvraag »

De buurtinitiatieven kunnen onder vermelding van ‘Prijsvraag Buurtinitiatieven’ worden ingediend via info@landschapoverijssel.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert René Brinkman, telefoon 0529 – 408395.

 

Op 5 oktober werd op de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert het nieuwe magazine De Groene Stad gepresenteerd. Het centrale thema van dit magazine is de integrale aanpak van duurzame groene stedenbouw. Dat als doel heeft de disciplines rood (onroerend goed), grijs (infrastructuur), blauw (water) en groen (bomen en planten) met elkaar te verenigen en kennis en voorbeelden uit te wisselen.

Nederlandse sectoren als bouw, (landschaps)architectuur, waterbeheer, klimatologie,     stedenbouw en niet te vergeten de tuinbouw, staan internationaal hoog aangeschreven. Door onvoldoende kennis van elkaars disciplines wordt er te weinig gebruik gemaakt van de kracht van de integrale aanpak en de kwaliteitstoename die daarvan het gevolg is. De Groene Stad als integrale visie is daarom interessant voor Nederland en daarbuiten.

Groene product leidraad
In De Groene Stad magazine vormt het groene product de leidraad bij de stedenbouwkundige ontwikkeling , uiteenlopend van klein- tot grootschalige projecten voor binnen en buiten. Het magazine is dan ook bedoeld voor een ieder die op beleids- of praktijkniveau betrokken is bij het ontwerp, inrichting, onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur en daar gebruik van maakt of voordeel van heeft,  zoals de gezondheidssector. De artikelen in dit magazine spelen in op de maatschappelijke, functionele en economische behoefte aan groen voor de woon- en werkomgeving. Met hierbij de marktvraag als uitgangspunt.

Informatie

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Annie MG Schmidt wilde absoluut geen museum waar ze herdacht zou worden. Als ze herdacht wilde worden dan wilde ze graag een kinderspeelplaats. Deze komt in de oude rioolzuiveringssilo’s op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Het ontwerp daarvoor heeft de gemeentelijke prijsvraag gewonnen voor een bestemming van de drie silo’s.

Volledige informatie:

Ook interessant:

  • Kinderen, spelen, ontwerp

Bron:
Gemeente Amsterdam
Parool

Ruim zevenhonderd leerlingen van 26 basisscholen uit heel Nederland hebben een natuurgebied ontworpen, dat zij vrijdag ook echt zelf gaan aanleggen bij het Harderbos bij Biddinghuizen. Dat maakte het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) en Natuurmonumenten bekend. Er zijn ruim tweehonderd ontwerpen en 3D-modellen ingestuurd voor het 11 hectare grote doebos bij het Harderbos. Boswachters maakten er samen met het NIBI een eindontwerp van. De kinderen willen dat het bos een ontdekplek krijgt. Vogelnestjes en klimbomen staan ook op hun verlanglijstje, evenals een doolhof, kijkhutten en informatie over de verschillende dieren in het bos.

Volledige informatie:
Lees hier meer informatie

Ook interessant:
Kinderen, natuur, educatie

Bron:
Natuurmonumenten
Nederlands Instituut voor Biologie