De Groene Stad heeft een eigen magazine

Op 5 oktober werd op de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert het nieuwe magazine De Groene Stad gepresenteerd. Het centrale thema van dit magazine is de integrale aanpak van duurzame groene stedenbouw. Dat als doel heeft de disciplines rood (onroerend goed), grijs (infrastructuur), blauw (water) en groen (bomen en planten) met elkaar te verenigen en kennis en voorbeelden uit te wisselen.

Nederlandse sectoren als bouw, (landschaps)architectuur, waterbeheer, klimatologie,     stedenbouw en niet te vergeten de tuinbouw, staan internationaal hoog aangeschreven. Door onvoldoende kennis van elkaars disciplines wordt er te weinig gebruik gemaakt van de kracht van de integrale aanpak en de kwaliteitstoename die daarvan het gevolg is. De Groene Stad als integrale visie is daarom interessant voor Nederland en daarbuiten.

Groene product leidraad
In De Groene Stad magazine vormt het groene product de leidraad bij de stedenbouwkundige ontwikkeling , uiteenlopend van klein- tot grootschalige projecten voor binnen en buiten. Het magazine is dan ook bedoeld voor een ieder die op beleids- of praktijkniveau betrokken is bij het ontwerp, inrichting, onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur en daar gebruik van maakt of voordeel van heeft,  zoals de gezondheidssector. De artikelen in dit magazine spelen in op de maatschappelijke, functionele en economische behoefte aan groen voor de woon- en werkomgeving. Met hierbij de marktvraag als uitgangspunt.

Informatie

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.