Annie MG Sch­midt krijgt haar eigen speel­tuin

Annie MG Sch­midt wil­de abso­luut geen muse­um waar ze her­dacht zou wor­den. Als ze her­dacht wil­de wor­den dan wil­de ze graag een kin­der­speel­plaats. Deze komt in de oude rioolzuiveringssilo’s op het Zee­bur­ger­ei­land in Amster­dam. Het ont­werp daar­voor heeft de gemeen­te­lij­ke prijs­vraag gewon­nen voor een bestem­ming van de drie silo’s.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:

Ook inte­res­sant:

  • Kin­de­ren, spe­len, ont­werp

Bron:
Gemeen­te Amster­dam
Parool