Berichten

In hoog beveiligde afdelingen van een TBS kliniek is in een uniek onderzoek een positief effect van planten vastgesteld op de beleving van de huiskamers. Justitiële inrichtingen zijn vaak slecht geventileerd en sober ingericht.  Over de effecten van planten  op mensen en klimaat in deze omgevingen is weinig bekend. Potentieel valt veel winst te behalen. Aan de hand van klimaatmetingen, vragenlijsten en interviews zijn in dit onderzoek verbeteringen in gevoelens van veiligheid en sociale samenhang vastgesteld op de afdelingen waar planten stonden, en was de luchtvochtigheid op de afdelingen met planten groter dan op controle afdelingen zonder planten. Binnen de korte looptijd van dit onderzoek waren er geen meetbare effecten van de planten op de gezondheid van de bewoners en het personeel.
Lees hier het volledige rapport ”Planten in justitiële inrichtingen”
Bron: Productschap Tuinbouw

Deze bijdrage geeft een overzicht van de theoretische verklaringen en wetenschappelijke conclusies betreffende de invloed die visuele ervaringen met planten hebben op de mens. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het effect dat het zien van planten heeft op het herstellen of genezen van stress en op met de gezondheid samenhangende indicatoren of resultaten. Zoals uit het onderzoeksoverzicht blijkt, heeft de beperkte hoeveelheid beschikbare wetenschappelijke bevindingen vooral betrekking op grote vegetatie zoals bomen en struiken en veel minder op planten of bloemen.

Onbekende aantastingen aan bomen in een stedelijke omgeving komen in toenemende mate voor. Het gaat bijvoorbeeld om vlekken, verkleuringen, bloedingen, bastknobbels en afsterving van weefsel. Een duidelijke biologische oorzaak is tot nog toe niet gevonden. Uit een eerste laboratoriumonderzoek door Wageningen University komt naar voren dat elektromagnetische straling mogelijk negatief effect heeft op de gezondheid van bomen.  Op vrijdag 18 februari 2011 organiseert Bomencentrum Nederland in het Groene Paviljoen in Baarn het eerste symposium over dit onderwerp.

“Met het symposium willen we dit belangrijke onderwerp op de kaart te zetten. Het probleem doet zich nationaal en internationaal voor. Het is belangrijk kennis te delen met elkaar. Daarnaast pleiten we voor vervolgonderzoek op grote schaal, want dat is zeer zeker nodig,” aldus organisator Hans R. Blokzijl. Bij wijze van eerste initiatief daartoe wordt per deelnemer € 50,- van het inschrijfgeld gereserveerd voor onderzoeksdoeleinden. 

Alphen aan den Rijn
Mede-initiatiefnemer van het symposium is de Gemeente Alphen aan den Rijn. Blokzijl licht toe: “Het is allemaal zo’n 5 jaar geleden in beweging gekomen toen in Alphen aan den Rijn tijdens een controle op kastanjeziekte bleek dat andere boomsoorten vreemde knobbels aan de bast hadden.”

Nader onderzoek
De gemeente liet op initiatief van beleidsmedewerker Groen Niek van ’t Wout de onbekende ziekteverschijnselen aan de bomen nader onderzoeken. Onder leiding van dr. André A.M. van Lammeren, universitair hoofddocent Leerstoelgroep Plantencelbiologie, verrichtte Wageningen University in de afgelopen jaren onderzoek naar de onbekende en onbegrepen boomaantastingen. Het onderzoek naast bastknobbels breidde zich uit met onderzoek naar baststrepen, bastscheuren, verkleuringen en het effect van epifyten zoals schimmels en korstmossen. Uit deze onderzoeken kwam geen biologische oorzaak naar voren. Ook werd onderzoek verricht naar effecten van luchtverontreiniging en het toenemend aantal bronnen van elektromagnetische straling, zoals zendmasten. Essen, bomen die in de stedelijke omgeving in toenemende mate last hebben van groeiverstoringen, bleken in een kweekcel met zogenaamde wifi access points verkleuringen en afsterving van bladeren te vertonen. De onderzoekers willen het onderzoek verder uitbreiden en verdiepen.

Sprekers
Het symposium biedt wetenschappelijk gefundeerde informatie. Gerenommeerde nationale en internationale sprekers geven tijdens deze bijeenkomst over dit onderwerp boeiende presentaties over de effecten van elektromagnetische velden en luchtverontreiniging op bomen. 

Hier vindt u meer informatie over het programma en de sprekers. Tevens kunt u zich hier registreren voor deelname »