Berichten

Vrijdag 25 mei geven de gemeente Dordrecht en Ontwikkelingscombinatie Wilgenwende (AM en Amvest) het startsein voor de aanleg van het twaalf hectare grote park in het nieuwe woongebied Wilgenwende in Dordrecht.

Het park vormt de afscheiding tussen het noordelijk deel van de wijk en het ruim opgezette zuidelijke deel langs de Wieldrechtsezeedijk. De aanleg van het park duurt tot eind van het jaar, dat heeft vooral te maken met het plantseizoen. Vervolgens komt er ook nog een brede parkstrook langs de N3 en de spoorlijn, die tegelijk dienst doet als geluidswal.

Veel aandacht voor natuur
Vanwege de ligging van Wilgenwende in een stedelijke ecologische structuur krijgt de natuur in het nieuwe woongebied veel aandacht. Het nieuwe woongebied is georiënteerd naar de Biesbosch en krijgt met het twaalf hectare grote park, een meanderende kil en een veelkleurige vegetatie een invulling die past bij het unieke karakter van dit natuurgebied. Wilgenwende maakt deel uit van de structuurvisie van de gemeente Dordrecht en past in de plannen de stad uit te breiden met een groenstedelijk woonmilieu.

Zeshonderd woningen
In totaal komen er in Wilgenwende zeshonderd woningen in zeer verschillende typen en prijsklassen. De eerste 42 woningen zijn in gebruik genomen. De volgende fase is sinds oktober 2011 in verkoop en zal volgens planning over enkele maanden in uitvoering worden genomen.

Meer informatie
Wilgenwende.nl »

 

 

 

Langs het spoor in Crabbehof wordt, in het kader van de herstructureringsaanpak, gewerkt aan een nieuw park. Het groene gebied tussen de Vorrinklaan en Zuidendijk in Dordrecht wordt aan elkaar geknoopt tot één spoorpark. Het spoorpark biedt de bewoners van Crabbehof, van jong tot oud, nieuwe mogelijkheden om te wandelen, te spelen en te recreëren.

De gemeente heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het ontwerp voor het nieuwe Spoorpark Crabbehof. Het uitgangspunt is een gevarieerd park waar iedereen -van peuters tot ouderen- gebruik van kan maken. Het resultaat is een combinatie van extra speelplekken en nieuwe wandelpaden in het groen.

Geen kijkgroen
Het spoorpark is nadrukkelijk geen ‘kijkgroen’, maar een park om te gebruiken, om in te spelen, te hardlopen of een bal te trappen. De behoefte aan een dergelijke plek in de wijk is groot. In het kader van de wijkaanpak en herstructurering van Crabbehof is dan ook de aanleg van het spoorpark mogelijk gemaakt. In de wijkaanpak wordt de komende jaren sterk ingezet op de verbetering van de gezondheid door het stimuleren van sport en beweging. Het spoorpark moet (jonge) bewoners uitdagen dit meer te doen. Een avontuurlijk speelplek, een speelweide en een volwaardig trapveld bieden allerlei mogelijkheden.

Bedoeld voor de bewoners
Begin 2010 hebben wijkbewoners al meegedacht over het plan. Hun ideeën, wensen en opmerkingen zijn verwerkt in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt. Tijdens de inloopavond konden de bewoners aangeven of het huidige plan hét spoorpark is dat zij straks met plezier gaan gebruiken. Het park is namelijk juist voor de bewoners bedoeld.

Vervolg
De komende periode worden op diverse manieren reacties op het plan verzameld. Op basis hiervan wordt het voorlopige ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. De verwachting is dat er eind 2011, begin 2012, gestart kan worden met de aanleg van het park, zodat het spoorpark in de loop van 2012 klaar is voor gebruik. Bewoners van Crabbehof worden tijdens het proces op de hoogte gehouden.

Bron:
Gemeente Dordrecht

De samenwerking tussen gemeente en ondernemers bij het groenonderhoud op bedrijventerrein Dordtse Kil III is een succes. Het bestuur van de ondernemersvereniging geeft aan dat de kwaliteit van het groen is verbeterd in het afgelopen jaar. Vanwege het succes krijgt het project een vervolg.

In de afgelopen 12 maanden draaide een proef, waarbij ondernemers zoveel mogelijk zeggenschap over de groenwerkzaamheden in de openbare ruimte kregen overgedragen.

Overdracht budget
De ondernemersvereniging was opdrachtgever en opzichter bij de werkzaamheden, die werden uitgevoerd door Drechtwerk. Vanwege het succes wil de gemeente nu een stap verder gaan: de overdracht van het budget voor groenonderhoud aan de ondernemers. Daarbij kunnen de ondernemers voortaan ook zelf kiezen voor bijvoorbeeld het vervangen van gras door beplanting. Een aandachtspunt voor het vervolg is wel goede communicatie, onder meer over de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden.

Toepasbaar in andere gebieden
De gemeente concludeert dat de werkwijze op Dordtse Kil III ook toepasbaar is in andere gebieden. De werkwijze past bij de bestuursstijl van Dordrecht, waarin participatie van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een belangrijke plaats inneemt.

Bron:
Gemeente Dordrecht