Spoorpark Crabbehof in Dordrecht krijgt vorm

Langs het spoor in Crabbehof wordt, in het kader van de herstructureringsaanpak, gewerkt aan een nieuw park. Het groene gebied tussen de Vorrinklaan en Zuidendijk in Dordrecht wordt aan elkaar geknoopt tot één spoorpark. Het spoorpark biedt de bewoners van Crabbehof, van jong tot oud, nieuwe mogelijkheden om te wandelen, te spelen en te recreëren.

De gemeente heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het ontwerp voor het nieuwe Spoorpark Crabbehof. Het uitgangspunt is een gevarieerd park waar iedereen -van peuters tot ouderen- gebruik van kan maken. Het resultaat is een combinatie van extra speelplekken en nieuwe wandelpaden in het groen.

Geen kijkgroen
Het spoorpark is nadrukkelijk geen ‘kijkgroen’, maar een park om te gebruiken, om in te spelen, te hardlopen of een bal te trappen. De behoefte aan een dergelijke plek in de wijk is groot. In het kader van de wijkaanpak en herstructurering van Crabbehof is dan ook de aanleg van het spoorpark mogelijk gemaakt. In de wijkaanpak wordt de komende jaren sterk ingezet op de verbetering van de gezondheid door het stimuleren van sport en beweging. Het spoorpark moet (jonge) bewoners uitdagen dit meer te doen. Een avontuurlijk speelplek, een speelweide en een volwaardig trapveld bieden allerlei mogelijkheden.

Bedoeld voor de bewoners
Begin 2010 hebben wijkbewoners al meegedacht over het plan. Hun ideeën, wensen en opmerkingen zijn verwerkt in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt. Tijdens de inloopavond konden de bewoners aangeven of het huidige plan hét spoorpark is dat zij straks met plezier gaan gebruiken. Het park is namelijk juist voor de bewoners bedoeld.

Vervolg
De komende periode worden op diverse manieren reacties op het plan verzameld. Op basis hiervan wordt het voorlopige ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. De verwachting is dat er eind 2011, begin 2012, gestart kan worden met de aanleg van het park, zodat het spoorpark in de loop van 2012 klaar is voor gebruik. Bewoners van Crabbehof worden tijdens het proces op de hoogte gehouden.

Bron:
Gemeente Dordrecht