Samenwerking groenonderhoud bedrijventerrein Dordrecht krijgt vervolg

De samenwerking tussen gemeente en ondernemers bij het groenonderhoud op bedrijventerrein Dordtse Kil III is een succes. Het bestuur van de ondernemersvereniging geeft aan dat de kwaliteit van het groen is verbeterd in het afgelopen jaar. Vanwege het succes krijgt het project een vervolg.

In de afgelopen 12 maanden draaide een proef, waarbij ondernemers zoveel mogelijk zeggenschap over de groenwerkzaamheden in de openbare ruimte kregen overgedragen.

Overdracht budget
De ondernemersvereniging was opdrachtgever en opzichter bij de werkzaamheden, die werden uitgevoerd door Drechtwerk. Vanwege het succes wil de gemeente nu een stap verder gaan: de overdracht van het budget voor groenonderhoud aan de ondernemers. Daarbij kunnen de ondernemers voortaan ook zelf kiezen voor bijvoorbeeld het vervangen van gras door beplanting. Een aandachtspunt voor het vervolg is wel goede communicatie, onder meer over de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden.

Toepasbaar in andere gebieden
De gemeente concludeert dat de werkwijze op Dordtse Kil III ook toepasbaar is in andere gebieden. De werkwijze past bij de bestuursstijl van Dordrecht, waarin participatie van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een belangrijke plaats inneemt.

Bron:
Gemeente Dordrecht