Berichten

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Gulpen-Wittem doet de nieuwe partij GROEN mee. Lijsttrekkers Herman Coenen en Frans Disse zetten zich in voor landschap en natuur, voor monumenten en karakteristieke bebouwing, voor de leefbaarheid in de tien kernen en voor duurzaamheid.

Bron:
Het wordt Groen

 

De provincie Zuid-Holland doet te weinig om het tekort aan groen op te lossen. Dat stellen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap in een reactie op de visie van het provinciebestuur op de ruimtelijke ontwikkelingen in Zuid-Holland.

Zuid-Holland is een provincie met een duidelijk recreatief groentekort. Het oplossen van dit tekort is volgens Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap van groot belang om de leefbaarheid in dit verstedelijkte gebied te vergroten. De oplossing van het bestaande groentekort wordt in de huidige Ontwerp Structuurvisie en de Ontwerp Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland niet voortvarend genoeg aangepakt.

Concrete maatregelen ontbreken
In de provinciale plannen staan goede, nieuwe ambities voor het beschermen en versterken van natuur en landschap. Helaas ontbreken concrete maatregelen om die ambities waar te maken. De financiering en de juridische bescherming zijn nog niet geregeld. De provincie zet de instrumenten uit de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening soms wel in, bijvoorbeeld voor de natuur in Spuimonding West. Maar veel kansen blijven liggen. Dit tot teleurstelling van de organisaties. De kans dat de verrommeling van het landschap zich onverminderd voortzet, is daardoor groot.

Lees het volledige bericht op Natuurmonumenten »

Bron:
Natuurmonumenten

Ede dingt in 2010 mee naar de titel ‘groenste stad van Nederland’. De organisatie van Entente Florale heeft de gemeente genomineerd voor deze nationale competitie.

Dit betekent dat Ede in het komende voorjaar bezoek krijgt van een deskundige jury. In het najaar wordt de winnaar bekend gemaakt en is duidelijk of Ede zich de groenste stad mag noemen. In de komende periode gaat de gemeente hard aan de slag om deze titel waar te maken. De andere genomineerde steden zijn Eindhoven, Heerhugowaard, Deventer en Nijmegen.

Parkachtige uitstraling
De nominatie van de Entente Florale heeft Ede te danken aan het groen dat in al zijn facetten is terug te vinden in de stad en in de omgeving. Een goed voorbeeld van groen in de stad zijn de Trapakkers aan de rand van de binnenstad. Maar ook de groene parkachtige uitstraling van veel wijken zijn een goed voorbeeld. Rondom Ede gaat het natuurlijk om de heidevelden, bossen, stuifzanden en het landelijke buitengebied.

Extra bijzonder
Het groene karakter van Ede is ook een zaak van Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en het Nationale Park de Hoge Veluwe. Laatst genoemde viert volgend jaar bovendien haar 75-jarige bestaan, wat de nominatie van Ede extra bijzonder maakt. Vooral omdat het Park voor het overgrote deel in de gemeente Ede ligt. In de aanloop naar de jurering zal de gemeente nauwe samenwerking zoeken met deze beheerders, maar ook met bewoners en andere betrokkenen.

Bomenpartijen
Voorbeelden van een groene inrichting zijn ook te vinden in de wijk Kernhem, waar bij de ontwikkeling sterk rekening is gehouden met het behoud van bestaande bomenpartijen en het instellen van een ecologische zone. Ook bij de toekomstige ontwikkeling van Ede-Oost zal het behoud van het groen centraal staan.

Bij de groenverkiezing gaat het niet alleen om het groen in de zin van bomen en planten. Ook duurzame en milieuvriendelijke initiatieven doen mee. Het afkoppelen van regenwater, zodat dit niet langer in het riool verdwijnt, hoort er dus ook bij. Maar ook het ecologisch bermbeheer langs de wegen telt mee.

Bron:
Gemeente Ede