Berichten

Veruit de meeste Nederlanders hebben groen in de buurt van hun huis. Bijna negentig procent woont op 1 kilometer afstand van een bos, park, plantsoen, of een ander open natuurlijk terrein. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gemiddelde afstand naar het dichtstbijzijnde park of plantsoen is 1 kilometer. Een bos ligt gemiddeld wat verder weg: op 2,1 kilometer afstand van de eigen woonomgeving.

Grote verschillen
Binnen Nederland zijn er echter grote verschillen. In enkele buurten hoeven de bewoners maar gemiddeld 100 meter te lopen naar het dichtstbijzijnde park of plantsoen. En de afstand tot een bos is in het Groene Hart relatief ver, terwijl in de provincie Gelderland, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg juist veel bosrijke gebieden te vinden zijn.

Lees het bericht van het CBS »  

Bron: CBS

 

Eind vorig jaar presenteerde de ANWB ‘De toekomst is mooi dichtbij’, waarin de bond haar visie op recreatie in 2033 presenteert. Groenere woonwijken rondom de dertig grootste steden en een betere toegankelijkheid van het buitengebied door middel van een groenblauwe dooradering in de stad, zijn twee punten waar de bond zich sterk voor maakt. Hiervoor is 30.000 ha. nodig, aldus de ANWB.

Volledige informatie:
Click hier om de brochure te lezen

Ook interessant:
Recreatie,verstedelijking

Bron:
ANWB

Het Nederlandse landschap is van ons allemaal. Om in te wonen, te werken en te recreëren. Toch staat ons karakteristieke, unieke en mooie landschap steeds meer onder druk. Bedrijventerreinen, grootschalige veehouderijbedrijven, woonwijken, spoorlijnen en snelwegen; alles vraagt om een plek. Daarom presenteren de ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vandaag de Agenda Landschap.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht

Ook interessant:
Landschap,beleid

Bron:
VROM