Berichten

NL Greenlabel werkt samen met de VNG, Platform 31, De Vlinderstichting en het Ministerie van Economische Zaken aan de Green Deal “Nieuwe stedelijke natuur”.  Het voornemen is om deze deal in de zomer van 2015 te sluiten.  De samenwerkingspartners  hebben als ambitie duurzame stedelijke natuur te creëren met meerwaarde voor de biodiversiteit. Dit project gaat over het inrichten van 1000 hectare stedelijke natuur op een duurzame en verantwoorde manier.
De positieve effecten van groen in onze leefomgeving zijn wetenschappelijk bewezen: groen verbetert de kwaliteit van de leefomgeving, het bevordert de sociale cohesie en verhoogt de biodiversiteit. Werknemers die op groen uitkijken zijn productiever, het arbeidsverzuim daalt, het aantal ligdagen in een ziekenhuis vermindert, vastgoedwaarde wordt verhoogd en ga zo maar door.
Het ontwikkelen van een hands-on platform, waarbij gemeentes of ontwikkelaars makkelijk kunnen aanhaken om stedelijk gebied om te toveren in natuurlijk en duurzaam groen, is het uitgangspunt. Faciliteren in plaats van dirigeren, actief zijn in plaats van reactief, met een relatief eenvoudige tool die de duurzaamheid van een buitenruimte in kaart brengt en de economische en maatschappelijke waarde bepaalt.
‘De Levende Tuin’, ‘het Deltaprogramma’ en ‘Operatie Steenbreek’ maar ook duurzaam inkopen en de participatie maatschappij kunnen zo opgenomen worden in dit project. De initiatiefnemers zien de buitenruimte als kans; maak deze groener met een praktische tool die inzicht geeft in de ecologische footprint, zodat ze iets bijdraagt aan een groenere wereld.
Zo kun je midden in een wijk een prachtige habitat creëren voor flora en fauna en deze toegankelijk maken voor publiek. Zo kun je bijvoorbeeld een natuurspeelplek creëren of stadslandbouw toepassen. Je kunt van een wijk een hybride-landschap maken en deze vergroenen met vaste planten en wadi’s. Toepassing van energie-, water- en afvaloplossingen sluiten de kringloop. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van duurzame en verantwoorde stedelijke natuur.
‘Laten we samen werken aan meetbare duurzame buitenruimtes die een economische en maatschappelijke  waarde vertegenwoordigen en bijdragen aan een samenleving waar de mens en natuur hand in hand gaan’, is het motto van de partijen achter de Green Deal.
 
Bron: NL Greenlabel

De tweede editie van TEDxZwolle vindt plaats op woensdag 28 januari 2015. Thema is ‘Climate active cities’. 
TED staat voor Technology, Entertainment en Design. Het brengt mensen uit de hele samenleving bijeen om nieuwe ideeën te delen, elkaar te inspireren en te ontmoeten. In 2013 werd een eerste TEDxZwolle georganiseerd met onder andere André Kuipers en Thomas Rau. Destijds voor een klein publiek van 100 personen. In 2015 worden maar liefst 750 bezoekers verwacht.

Climate Active Cities

Het thema van TEDxZwolle 2015 is Climate, Active, Cities. (Inter)nationale sprekers, kunstenaars, muzikanten en publiek komen met nieuwe ideeën en oplossingen voor het samen bouwen aan de steden van de toekomst. Dit is niet alleen een opgave voor de overheid, maar ook voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (september 2014) is afgesproken dat de bebouwde omgeving in Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Maar hoe doe je dat? Hoe voorkom je dat gebouwen, infrastructuur, natuur en onze gezondheid schade ondervinden van weersextremen? Hoe kun je toekomstgericht bouwen en functies slim combineren? Een andere invalshoek is de mens. Wie neemt welk initiatief om de leefomgeving mooier en gezonder te maken? En hoe komen succesvolle samenwerkingen in de stad tot stand?
Wilt u bij dit evenement aanwezig zijn? Meld u dan hier aan.

Nederland heeft een nieuw Deltaplan, met beslissingen en strategieën die ons land de komende decennia moeten beschermen tegen hoogwater en moeten zorgen voor voldoende zoetwater. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gaan aan de slag om ons land robuuster in te richten en de extremen van het klimaat veerkrachtig op te vangen. Voor een leefbaar, bewoonbaar en economisch sterk Nederland in de 21e eeuw.

Dat staat in het Deltaprogramma 2015, De beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden, dat minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) op 16 september naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Deltabeslissingen volgen uit het advies waaraan deltacommissaris Wim Kuijken sinds 2010 heeft gewerkt.

Binnen het Deltaprogramma is er bijzonder aandacht voor waterberging in de stad, een onderwerp dat – terecht- hoog op de agenda van het Ministerie staat. In het Programma wordt hier het volgende over gezegd:

Alle overheden maken vandaag een belangrijke afspraak om steden en dorpen waterbestendig in te richten en het water waar nodig de ruimte te geven. Dat kan bijvoorbeeld door het opvangen van water op waterpleinen, drijvende woningen, meer groen of verplaatsing van vitale infrastructuur. In 2050 moet heel Nederland meer klimaatbestendig zijn ingericht.

Minister Schultz heeft met vertegenwoordigers van provincies, waterschappen en gemeenten de ‘Bestuursovereenkomst Deltaprogramma’ ondertekend, waarmee de partijen hebben afgesproken deze Deltabeslissing in hun eigen plannen te verankeren.