Deel­ge­meen­te Feij­enoord kent haar eer­ste groe­ne gevel

De eer­ste groe­ne gevel in de deel­ge­meen­te Feij­enoord is onlangs geplaatst bij ’t Gemaal aan de Pre­to­ria­laan in Rot­ter­dam. Turan Yazir, dage­lijks bestuur­der van deel­ge­meen­te Feij­enoord,  en Hugo ‘t Hart, mana­ger Woon­dien­sten van woning­cor­po­ra­tie Ves­tia Rot­ter­dam Feij­enoord, plaat­sten het paneel. Het paneel is ont­wor­pen door groen­spe­ci­a­list Mobi­la­ne uit Leer­sum en ligt tegen­over het zeer druk­be­zoch­te […]

Rot­ter­dam­se deel­ge­meen­te Char­lois BOO­M­ing: weer vier bomen

Als ik uit mijn raam kijk, zie ik alleen lan­taarn­pa­len en ste­nen. En dui­zen­den auto’s die voor­bij razen. Er is geen stuk­je groen in de wijk te vin­den. Ik ben hart­stik­ke blij dat deze vier bomen hier nu geplant zijn,” ver­telt Jan­ne­ke Bet­te enthou­si­ast. Op 6 april plant­te Ed Gover­de, voor­zit­ter dage­lijks bestuur, samen met […]

Deel­ge­meen­te Hoog­vliet krijgt bomen cadeau van Rot­ter­dam

In het kader van de Rot­ter­dam­se Stijl schenkt de gemeen­te Rot­ter­dam tach­tig bomen aan de deel­ge­meen­te Hoog­vliet. De bomen zul­len voor­na­me­lijk wor­den geplaatst aan de noor­de­lij­ke kant van de Ave­ling. Dit gebied is dit jaar aan­ge­we­zen als pro­ject van de Rot­ter­dam­se Stijl. Maar ook aan de zui­de­lij­ke kant van de Ave­ling komen nieu­we bomen. Deze […]