Deel­ge­meen­te Hoog­vliet krijgt bomen cadeau van Rot­ter­dam

In het kader van de Rot­ter­dam­se Stijl schenkt de gemeen­te Rot­ter­dam tach­tig bomen aan de deel­ge­meen­te Hoog­vliet.

De bomen zul­len voor­na­me­lijk wor­den geplaatst aan de noor­de­lij­ke kant van de Ave­ling.

Dit gebied is dit jaar aan­ge­we­zen als pro­ject van de Rot­ter­dam­se Stijl. Maar ook aan de zui­de­lij­ke kant van de Ave­ling komen nieu­we bomen. Deze zijn gefi­nan­cierd uit com­pen­sa­tie­gel­den.

De start van de werk­zaam­he­den staat gepland op 1 decem­ber, maar dit is afhan­ke­lijk van het weer. In ver­band met de hui­di­ge vorst, kan het zijn dat de werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­steld.

Benieuwd waar de bomen pre­cies komen? Bekijk de pdf »

 

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam