Deel­ge­meen­te Feij­enoord kent haar eer­ste groe­ne gevel

De eer­ste groe­ne gevel in de deel­ge­meen­te Feij­enoord is onlangs geplaatst bij ’t Gemaal aan de Pre­to­ria­laan in Rot­ter­dam. Turan Yazir, dage­lijks bestuur­der van deel­ge­meen­te Feij­enoord,  en Hugo ‘t Hart, mana­ger Woon­dien­sten van woning­cor­po­ra­tie Ves­tia Rot­ter­dam Feij­enoord, plaat­sten het paneel.
Het paneel is ont­wor­pen door groen­spe­ci­a­list Mobi­la­ne uit Leer­sum en ligt tegen­over het zeer druk­be­zoch­te Afri­kaan­der­plein. De groe­ne wand van 50 m2 heeft daar­om een behoor­lij­ke impact op de direc­te omge­ving; het straalt een pret­ti­ge rust uit en vormt een natuur­lij­ke over­gang uit naar het naast­ge­le­gen Afri­kaan­der­park.
Ver­groe­nings­pro­ject Rot­ter­dam
De aan­leg van de gevel­tuin is een onder­deel van het Ver­groe­nings­pro­ject Rot­ter­dam. De groe­ne gevel sluit ook goed aan bij de ambi­ties van de eige­naar van ’t Gemaal, woning­cor­po­ra­tie Ves­tia, om de Afri­kaan­der­wijk te trans­for­me­ren tot een wijk waar het pret­tig wonen is. Bij de ont­wik­ke­ling van de Afri­kaan­der­wijk vor­men buurt­par­ken en extra groen een wezen­lijk onder­deel.