Groen­te oog­sten op het dak van kan­toor­ge­bouw Schie­block

Ondanks een paar groe­ne vlek­ken op de plat­te­grond, zoals het Kra­ling­se Bos, Blijdorp en het Zui­der­park, staat Rot­ter­dam toch niet echt bekend als een groe­ne gemeen­te. Maar toch doen de stad en haar inwo­ners er alles aan om het ste­de­lijk groen ook in deze ech­te werk­stad een kans te geven. Bij­voor­beeld: waar in de Rand­stad […]

¿?Daken­nie¿? wint Pluk van de Pet­te­flet­prijs!

¿?Daken­nie¿? het edu­­ca­­tie-pro­­gram­­ma voor school­kin­de­ren op de Dakak­ker heeft de Zuid-Hol­­land­­se Pluk van de Pet­te­flet­prijs gewon­nen en gaat door naar de nati­o­na­le fina­le! Het Rot­ter­dam­se ¿?Daken­nie¿? heeft de Zuid-Hol­­land­­se Pluk van de Pet­te­flet­prijs gewon­nen. Uit de 16 inzen­din­gen koos de jury het pro­ject van dak­boe­rin Ange­li­que als meest cre­a­tief, effec­tief en uit­voer­baar pro­ject. Ange­li­que wint de […]

Ver­slag: Brit­se land­schaps­ar­chi­tec­ten bezoe­ken Neder­land

De Groe­ne Stad op stap met Brit­ten in Rot­ter­dam   Van woens­dag 22 okto­ber t/m vrij­dag 24 okto­ber ver­bleef een dele­ga­tie Brit­se land­schaps­ar­chi­tec­ten in Neder­land. Deze inter­na­ti­o­na­le tuin­mis­sie was een ini­ti­a­tief van de Neder­land­se ambas­sa­de in Lon­den. Door mede­wer­kers van de ambas­sa­de was een inten­sief , drie­daags pro­gram­ma opge­steld, waar­bij onder ande­re een aan­tal  inno­va­tie­ve […]