Berichten

Aan de wetenschap dat groen waarde heeft, wordt niet getornd. Ook niet in crisistijd. Maar om te kunnen blijven investeren in groen moeten burgerinitiatieven meer ruimte krijgen, belemmerende bureaucratie en regelgeving worden ingeperkt, andere samenwerkingsverbanden worden gesmeed, en nieuwe verdienmodellen worden geïmplementeerd.

Daarmee hoeft een crisis niet te leiden tot sombere vooruitzichten voor het groen, maar is het een impuls voor versnelde verandering en grotere creativiteit. Dat was de uitkomst van het forum ‘Stedelijk groen in crisistijd’ op de Nationale Groendag georganiseerd door Platform 31/Nicis Institute, de VNG en Entente Florale Nederland op 26 september in Ermelo.

Coproducties vormen
Er is in onze gemeente niet vreselijk veel discussie over investeren in groen’’, zegt wethouder Sander Dekker van Den Haag. En dat is opmerkelijk in crisistijd. Al is Dekker wel realistisch: bezuinigen is nodig. Den Haag wil daarom zoveel mogelijk coproducties vormen waarbij bewoners en organisaties participeren in groene investeringen. Dat betekent dat de gemeente een andere rol moet innemen. ,,We leggen niet meer alleen aan wat makkelijk is voor de gemeente. We willen luisteren naar wat de mensen zelf willen en moeten ruimte geven aan meer variëteit.’’

Beperkende regelgeving
Meer variëteit betekent ook dat beperkende regelgeving soms soepeler moet kunnen worden toegepast, vindt Mirjam Sijmons van de ANWB. Dat is nu nog niet altijd het geval, merkte ze bij de aanleg van het eerste ANWB Groenplein in Krommenie dat zaterdag 29 september zal worden geopend. Regels worden soms leidend waardoor goede ideeën verzanden in bureaucratie. ,,En dat is jammer want het gaat er juist om dat alle partijen het einddoel voor ogen houden: ,,een groene voorziening voor de gemeenschap die gedragen wordt door stakeholders uit de buurt.’’

Einddoel voor ogen houden
Het gezamenlijk voor ogen houden van het einddoel wordt ook steeds belangrijker voor bouwonderneming Ballast-Nedam, merkt Romeo Malizia.  ,,Opdrachtgevers geven steeds vaker een brede, meerjarige opdracht waarbij het niet alleen gaat om bouwen, maar groen een integraal onderdeel is van een project.’’ Het bouwbedrijf moet verantwoording afleggen over het eindresultaat dat hij levert. ,,Vlug nog wat jong groen in de grond stoppen en zeggen: over een jaar of tien zijn het prachtige bomen, daar neemt niemand meer genoegen mee.’’ Bij de oplevering van een project gaat het om lifecycle denken: als partner in een project ben je verplicht om een resultaat af op te leveren dat ook toekomst heeft.

Olympic Parc in Londen
David Thompson, directeur van LDA Design, de ontwerper van het Olympic Parc in Londen, kan daar over meepraten. Om te voorkomen dat na de Spelen een verlaten terrein met ongebruikte gebouwen zou resteren, werd al van tevoren bedacht hoe het park in de toekomst gebruikt moet worden: een enorm project waarbij tal van organisaties en belangengroeperingen zijn geraadpleegd.

Nieuwe verdienmodellen
Die betrokkenheid van partijen maakt het ook mogelijk dat nieuwe verdienmodellen worden geïmplementeerd, meent wethouder Olaf Prinsen van Apeldoorn. Hij overhandigde aan Rob van Brouwershaven van het ministerie van EL&I het boekje ‘Groen loont met TEEB Stad’. Met de kennis dat de maatschappelijke baten van groen 1,5 tot 2 keer hoger zijn dan de kosten kunnen gesprekken worden aangegaan met baathouders. Daarmee wordt het groen in en om de stad niet meer per definitie een overheidsopgave waar andere partijen van profiteren, maar een opgave waarin andere partijen participeren en nieuwe verdienmodellen worden geïmplementeerd.

Dat groen waarde heeft en dat er aan groen te verdienen valt, daarover twijfelt niemand op het congres Groen Loont dat plaats vond op 27 oktober in Deventer, voorafgaand aan de prijsuitreiking van de nationale groencompetitie Entente Florale. Maar hoe financier je groen? Waar haal je het geld vandaan? Nu de landelijke overheid zich terugtrekt moeten gemeenten op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking en creativiteit om groen te realiseren.

Groen is een rendabele investering, weet Dirk Duijzer, directeur duurzaamheid van Rabobank Nederland. “Het is zelfs zo dat een mooi aangelegde tuin drie keer zo veel rendeert dan een dakkapel of een uitbouw. Om een woning verkoopbaarder te maken, is ons advies in sommige gevallen dan ook zeker om groen aan te leggen.” Maar het is niet zo dat de Rabobank de renovatie van een tuin meteen wil financieren. Al werkt de Rabobank op dit moment wel aan het idee om investeringen in bijvoorbeeld bomen (een langlevend groen product) op te nemen in groene hypotheken en fiscaal aftrekbaar te maken. “Maar de onderhandelingen met de overheid hierover verlopen moeizaam”, vertelt Duijzer. 

Wensen vertalen
Een organisatie die niet alleen wil adviseren over de realisatie van groen, maar de wensen van hun leden ook vertaalt in daden, is de ANWB. “Juist de crisis biedt kansen voor nieuwe vormen van samenwerking en creativiteit’’, stelt Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB. Het leidt in Amersfoort ertoe dat de toeristenbond in park Randenbroek een groenplein realiseert waar bewoners en kinderen kunnen spelen, loungen en elkaar kunnen ontmoeten. Als het groenplein succesvol blijkt, wil de ANWB ook elders in het land meer van dergelijke voorzieningen creëren.

Visieontwikkeling
De samenwerking die de ANWB  aangaat met de gemeente Amersfoort is volgens Mariet Schoenmakers, directeur van AM Vastgoedontwikkeling, te beschouwen als een voorbeeld van gezamenlijke visieontwikkeling. “Het gaat niet om groen alleen, maar om de meerwaarde van groen en hoe je groen inzet als middel om functies en burgerwensen te vervullen. De eerste stap die partijen moeten zetten is de focus op groen loslaten en kijken naar wat ze samen willen en hoe dat voor elkaar te krijgen is.”

Fondsen te betrekken
Dat een dergelijk aanpak tot goede resultaten kan leiden, weet Jan Robberegt, wethouder van de gemeente Vlaardingen. Als voorbeeld haalt hij de Broekpolder bij Vlaardingen aan, een natuur- en recreatiegebied dat in overleg met de gemeente wordt bestuurd door een federatie van burgers. “Die federatie is in staat fondsen te betrekken die wel bereid zijn hun geld te schenken aan private partijen maar dat nooit aan ons als gemeente hadden gedaan. Dat vergroot de mogelijkheden.”

Campagne Groen Loont
Groen Loont! is een campagne die met wetenschappelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden laat zien dat groen een investering is die zichzelf terugverdient. Doel is om het opgebouwde groene kapitaal veilig te stellen en uit te breiden. Meer informatie over Groen Loont! vindt u op www.degroenestad.nl/groenloont »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw. 
 
 
 

Het gunstige effect van planten op de creativiteit van mensen op de werkplaats wordt keer op keer opnieuw bewezen. Robert Ulrich van de Texas A&M University concludeerde aan de hand van een studie die 8 maanden duurde dat mannelijke deelnemers tot 15% meer creatieve ideeën bedachten, terwijl vrouwelijke deelnemers met eenzelfde percentage meer flexibele oplossingen kwamen opzetten nadat bloemen en planten in hun kantoor waren geplaatst.

In een andere studie concludeerden de onderzoekers dat kinderen opmerkelijk meer creatieve spelletjes gingen spelen wanneer ze zich op een speelplaats bevonden waar groen aanwezig was in vergelijking met plaatsen waar dat niet het geval is.

Minder vandalisme
Planten en bomen hebben in alle omgevingen een positief effect op de samenleving: in een plantrijke, groene stadsomgeving worden tot 48% minder vandalenstreken en 52% minder geweldadige misdrijven gepleegd. Volgens de onderzoekers hebben planten een positief effect op de gemoedstoestand van mensen  en neemt de kans dat ze een misdrijf plegen daardoor af.

Kleur groen doet wonderen
Ook de kleur groen doet wonderen. Deelnemers aan een studie waarbij een reeks anagrams moest worden opgelost deden tot 30% beter wanneer die anagrams in groene inkt waren opgesteld dan wanneer ze in rode inkt waren gedrukt.  De onderzoekers besluiten dat wie zijn creatieve kant wil optimaliseren groen moet gebruiken.

Bron:
Express.be

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.