Berichten

Van 29 november tot en met 1 december 2016 vindt de tweede editie van Future Green City plaats in de Brabanthallen s’-Hertogenbosch.
Vorig jaar bezochten maar liefst 2.175 bezoekers de eerste editie van Future Green City, een vakevent met als doel om een leefbare, toekomstbestendige stad te creëren. Innovatie, groen en duurzaamheid vormen de rode draad op het event, zowel op het beursgedeelte als in de theaterprogramma’s en workshops.
Ook de komende editie belooft weer heel interessant te worden. Met actuele thema’s en boeiende sprekers. Gespecialiseerde bedrijven en architectenbureaus zullen hun aanbod op het gebied van (ge)bouwen, water, groen, infra, energie en milieu presenteren tijdens het event.
Het vakevent is een initiatief van de verenigingen VHG en Stadswerk Nederland en dit jaar heeft VVM, netwerk van milieuprofessionals zich ook als initiatiefnemer aangesloten. Het ontwikkelen van en bouwen aan de groene, leefbare stad met toekomst vraagt een multi-disciplinaire aanpak. Future Green City wordt dan ook ondersteund door een uitgebreide adviescommissie bestaande uit gemeenten, kennisinstituten en vertegenwoordigers van stichtingen en (branche)verenigingen waarvoor het creëren van de stad van de toekomst van groot belang is.
Bron: futuregreencity.nl

‘Hoe vergroenen we onze steden en op welke manier kunnen mensen hier al in hun eigen tuin mee beginnen?’ Dat was het thema van een bijdrage die Egbert Roozen, directeur van branchevereniging VHG en vertegenwoordiger namens De Groene Stad, op woensdag 20 mei 2015 in het Augustijnen klooster in het Vlaamse Gent leverde op een internationale conferentie over ‘nature based solutions’. De conferentie werd georganiseerd door Alter-Net, het Europese netwerk van kennisinstellingen op het gebied van ecosystemen (zoals het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving) en de Europese Commissie.
Voornaamste doelstelling van de driedaagse conferentie was uitwisseling van kennis en ervaringen op het terrein van de wisselwerking tussen enerzijds natuur en biodiversiteit en Anderzijds stedelijke ontwikkeling. De bijeenkomst vond plaats onder auspiciën van het EU-voorzitterschap dat dit halfjaar wordt bekleed door Letland.
In zijn interventie stelde Egbert Roozen vast dat (gelukkig) zowel in Nederland als ook breder, in Europa, de belangstelling voor het maatschappelijk nut van stedelijk groen toeneemt. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen (uit vrijwel alle 28 EU-landen) voorbeelden te laten zien van het uit Nederland afkomstige concept ‘de Levende Tuin’.
De Levende Tuin is:
1. Een tuin waar de dieren zich thuisvoelen
2. Een tuin die opgebouwd is uit gerecyclede materialen
3. Een tuin voor vlinders en vogels
4. Een tuin gemaakt van duurzame materialen
5. Een tuin die per saldo direct milieubesparend is

In april 2008 is in San Francisco, California, de Ecocity World Summit 2008 (7th International Ecocity Conference) gehouden.
Het betrof het ontmoetingspunt voor experts over de hele wereld op het terrein van vernieuwend bouwen en het op een andere manier opzetten van vooral nieuwe steden.
Tijdens dit symposium hebben Nederlandse wetenschappers van de TU Delft een interessante voordracht gehouden over groene daken en begroeiing van gevels in steden getiteld ‘ Ecological engineering, green roofs and the greening of vertical walls of buildings in urban areas’.

Volledige informatie:
Click hier om de presentatie te lezen

Ook interessant:
Groene daken, groene gevels, daktuin

Bron:
Ecocity World

Van 3 tot 5 november 2008 zal voor de vierde keer een ‘Child in the City’ conferentie worden gehouden. De conferentie zal plaatsvinden in het Willem Burger Zaal Complex in Rotterdam. Het ‘European Network for Child Friendly Cities’  en de ‘Child in the City Foundation’ werken samen in deze conferentie aan verschillende thema’s:

  • het uitwerken van ‘kindvriendelijkheid op wijkniveau’
  • ontwerpen van diverse richtlijnen voor kindvriendelijkheid
  • verbetering van de publieke buitenruimte voor kinderen (ruimtelijke planning, ontwerp, gebruik).

Het congres inspireert lokale beleidsverantwoordelijken, wetenschappers, politici, stedebouwkundigen, buurtwerkers en jeugdwerkers uit diverse Europese landen om te werken aan de integrale kindvriendelijkheid van buurten, wijken en gemeenten. Het zal gaan om het aantrekkelijker maken van steden voor kinderen en hun gezinnen.

Binnen het ‘European network for Child Friendly Cities’ zijn Jantje Beton en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) de Nederlandse samenwerkingspartners. Zij zitten, ook samen met de gemeente Rotterdam, in de programmacommissie van het congres.

Volledige informatie:
Click hier voor meer informatie en om u op te geven

Ook interessant:
Kinderen, Child Friendly Cities

Bron:
Child Friendly cities