College Winterswijk stemt in met Groenstructuurplan

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Groenstructuurplan. Dit plan is een overkoepelende beleidsnota waarin alle ambities en doelen ten aanzien van het openbaar groen zijn vastgelegd. Het Groenstructuurplan wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente Winterswijk heeft in het verleden al voor een groot aantal thema’s die met […]

Eerste bijeenkomst nieuw college Ede in het groen

De eerste vergadering van het nieuwe Edese college van burgemeester en wethouders vond dinsdag 20 april  buiten in een groene omgeving plaats. De vergadertafel stond opgesteld in het Nationale Park De Hoge Veluwe. Met de locatie van deze eerste officiële vergadering accentueert het college van B en W de wijze waarop de gemeente Ede zich […]

Vertrekkend college Utrecht plant bomen

Het ‘vertrekkende stadsbestuur’ van Utrecht plantte vandaag vier bomen in het Leidsche Rijn Park. De zeven lindes werden aangeboden door de Stichting Vrienden van het Leidsche Rijn Park. Bestuurslid Ernest Pelders van de ‘vrienden’ wilde met de plantactie het stadsbestuur bedanken voor vier jaar betrokkenheid bij het grote park in wording. “Het Leidsche Rijn Park […]