Berichten

De actie ‘Boeren planten bomen’ van Landschap Erfgoed Utrecht stimuleert agrariërs en bewoners van het buitengebied in de provincie Utrecht streekeigen beplanting aan te leggen en te kiezen voor een groen buitengebied.

Met een breed samengesteld assortiment van voornamelijk inheemse bomen, struiken en hoogstamfruitbomen, kunnen boerenerf en landerijen aanzienlijk worden verfraaid en in het omringende landschap worden ingepast. Tot 1 februari 2012 kan plantmateriaal besteld worden.

De actie is niet alleen voor agrariërs, maar voor alle bewoners van het buitengebied. Wie plannen heeft het boerenerf aan te leggen of te herstellen is bij Landschap Erfgoed Utrecht aan het juiste adres.

Klik hier voor meer informatie »
Bron:
Dichtbij

De gemeente Gilze en Rijen plant nog voor 1 april 451 bomen in het buitengebied. De extra beplanting is een onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) dat is vastgesteld in 2006. De bomen worden verspreid over zestien straten geplaatst. Met het extra groen wil de gemeente zich meer profileren als groene buffer tussen de twee grote steden Breda en Tilburg.

In december vorig jaar maakte de gemeente bekend dat er 374 bomen werden geplant langs dertien straten in het buitengebied van de gemeente Gilze en Rijen. In januari deelde de gemeente mee dat hier nog eens drie straten en 77 bomen bijkomen.
De beplanting bestaat uit zomereiken, beuken, berken, elzen en knotwilgen.

 

 

 

 

 

Bron:
BN De Stem

De stichting IKL en de provincie Limburg hebben onlangs de prijsvraag ‘Ommetjes die Limburgs buitengebied verbeteren’ uitgezet, met als doel het buitengebied te vergroenen. Inzenders van realistische plannen kunnen maximaal 6000 euro ontvangen voor het aanbrengen van markeringen, informatiepanelen, zitbanken of routebeschrijvingen.

Die zorg voor het groen is een levensvoorwaarde. Geen luxe. De provincie Limburg en Europa stellen geld beschikbaar voor 25 plannen die gericht zijn op het herstel van (historische) wandelpaden en het groene erfgoed in de Limburgse buitengebieden. Bewoners van dorpen en stadsranden, dorps- en wijkraden, heem-, natuur- en wandelverenigingen, historische kringen, en agrarische natuurverenigingen kunnen  plannen inzenden die gericht zijn op de verbetering van het leefklimaat van de dorpen, wijken en uitloopgebieden.

Ommetjes van groot belang voor leefbaarheid
Ommetjes zijn kleine wandelingen dichtbij huis. Ze zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de gezondheid, omdat ze het buitengebied verbinden met stad en dorp en toegankelijk maken voor bewoners en wandelaars. Het kan gaan om bestaande (onverharde) paden of de aanleg of het herstel van historische lijnen langs akkers, houtwallen,heggen of beken. Hiermee wordt het ‘rondje dichtbij huis’ weer mogelijk.

Wandelpaden en landschap verbeteren
Deze verbindingen zijn van groot belang voor de identiteit van het dorp of de wijk en het welzijn van bewoners. Verder worden de karakteristieken in het cultuurlandschappen weer zicht- en beleefbaar. Dat is niet alleen van belang voor de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Maar ook voor de planten en dieren die hier kunnen voorkomen. De stichting IKL en de Provincie willen met bewoners de concrete aanleg en het herstel van wandelpaden en het omliggende landschap bevorderen.

Tot 30 april inzenden
Uitgewerkte plannen voor de eerste ronde van de ‘ommetjes-wedstrijd’ kunnen tot 30 april 2010 ingediend worden bij de stichting IKL. Een deskundige jury zal zich in mei buigen over de kwaliteit van de plannen en de beste ommetjes uitkiezen.

Meer informatie

Bron:
IKL Limburg