Gil­ze en Rij­en plant 451 bomen in bui­ten­ge­bied

De gemeen­te Gil­ze en Rij­en plant nog voor 1 april 451 bomen in het bui­ten­ge­bied. De extra beplan­ting is een onder­deel van het Land­schaps­ont­wik­ke­lings­plan (LOP) dat is vast­ge­steld in 2006. De bomen wor­den ver­spreid over zes­tien stra­ten geplaatst. Met het extra groen wil de gemeen­te zich meer pro­fi­le­ren als groe­ne buf­fer tus­sen de twee gro­te ste­den Bre­da en Til­burg.

In decem­ber vorig jaar maak­te de gemeen­te bekend dat er 374 bomen wer­den geplant langs der­tien stra­ten in het bui­ten­ge­bied van de gemeen­te Gil­ze en Rij­en. In janu­a­ri deel­de de gemeen­te mee dat hier nog eens drie stra­ten en 77 bomen bij­ko­men.
De beplan­ting bestaat uit zomer­ei­ken, beu­ken, ber­ken, elzen en knot­wil­gen.

 

 

 

 

 

Bron:
BN De Stem