Fotovlucht van hete plekken boven Gelderland is geslaagd

De fotovlucht van hete en koele plekken in Nijmegen en Arnhem die donderdagavond 6 augustus plaatsvond, is geslaagd. Vanuit een vliegtuig op 4 kilometer hoogte zijn infraroodbeelden gemaakt van de hot spots in beide steden en het omringend gebied. Het is voor de eerste keer dat Nederlandse steden zijn gescand op temperaturen en temperatuurverschillen. Alterra, […]

Groen boven alles Over dak- en gevelgroen als fundament onder de groene stad

De groene ruimte in de stad staat zwaar onder druk. De grenzen van de stadsuitbreiding lijken te zijn bereikt aangezien we natuur en landschap willen beschermen. Multifunctioneel ruimtegebruik van de ruimte in de stad wordt een noodzaak. Toepassing van dak- en gevelgroen is een zeer geschikte manier om het oppervlak aan groen in steden uit […]

Rotterdam Groen van Boven

Om water in binnenstedelijk gebied beter te kunnen beheersen tijdens en na hevige regenval heeft de gemeente Rotterdam samen met Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam en Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om groene daken als middel in te zetten bij vraagstukken rondom waterbeheersing.