Rotterdam Groen van Boven

Om water in binnenstedelijk gebied beter te kunnen beheersen tijdens en na hevige regenval heeft de gemeente Rotterdam samen met Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam en Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om groene daken als middel in te zetten bij vraagstukken rondom waterbeheersing.