Fotovlucht van hete plekken boven Gelderland is geslaagd

De fotovlucht van hete en koele plekken in Nijmegen en Arnhem die donderdagavond 6 augustus plaatsvond, is geslaagd. Vanuit een vliegtuig op 4 kilometer hoogte zijn infraroodbeelden gemaakt van de hot spots in beide steden en het omringend gebied. Het is voor de eerste keer dat Nederlandse steden zijn gescand op temperaturen en temperatuurverschillen.

Alterra, kennisinstituut van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, gaat de beelden analyseren en brengt in oktober het rapport uit.

Steden raken ‘oververhit’
De dreiging bestaat dat steden ‘oververhit’ raken. Dicht bebouwde en bestrate, donkere oppervlakten nemen veel warmte op en raken die ’s nachts niet kwijt. De situatie wordt verergerd door de uitstoot van het verkeer, bedrijven en apparaten zoals airconditioners.

Op zulke ‘hitte-eilanden’ heerst een ongezond woon-, werk- en leefklimaat, zeker wanneer als gevolg van de klimaatverandering de temperatuur nog sterker zal stijgen en er vaker hittegolven zullen optreden.

Meer openbaar groen en groene daken
Stadsregio en steden kunnen maatregelen nemen om de temperatuur op hete plekken omlaag te brengen, bijvoorbeeld door daken te beplanten, meer openbaar groen en oppervlaktewater aan te leggen, en de stad meer ‘hitteproof’ te maken door open ruimten (als koele lucht-corridor) te behouden of te creëren. Ook de in gang gezette energiebesparing en productie van duurzame energie dragen bij aan een beter klimaat.

Groene buurten zijn duidelijk te onderscheiden
Op de gemaakte infraroodbeelden springen de hete plekken in Arnhem en Nijmegen er duidelijk rood uit: dicht bebouwde gebieden met veel wegen. Groene buurten zijn ook duidelijk te onderscheiden van minder groene buurten, waar het warmer is. In de uiterwaarden komt de ‘koelste’ kleur voor: blauw. Het rivierwater heeft op de infraroodbeelden een groene tint en is daarmee warmer.

Opdrachtgevers
Opdrachtgevers zijn de provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de gemeenten Arnhem en Nijmegen. In het kader van het Europese project Future Cities zoeken zij samen met de gemeente Tiel en met andere Europese regio’s in België, Duitsland, Engeland en Frankrijk naar mogelijkheden om zich blijvend aan te passen aan het veranderende klimaat. Het onderzoek zal aan de provincie, stadsregio en steden informatie verschaffen, hoe zij ook in de toekomst een aantrekkelijk klimaat kunnen blijven bieden.

Bron:
Gemeente Nijmegen