Berichten

De Gender is een kleine waterloop op het bedrijventerrein De Run te Veldhoven. Deze waterloop wordt veranderd in een beekdallandschap; een open parklandschap in een industriële omgeving. Eyecatcher is de golvende kademuur van ruim 1,5 kilometer met ruim 450 zonnepanelen en diverse faunavoorzieningen.

Het beekdallandschap dat aan weerszijden van de Kempenbaan wordt gerealiseerd, combineert allerlei groene functies: ecologie, recreatie, waterberging en verbetering van de luchtkwaliteit. Een saaie, brede berm wordt een aantrekkelijk parkgebied waar werknemers, omwonenden en bezoekers kunnen verblijven. Groene, glooiende en open ruimten met grote bomen, zompige laagten en water zorgen voor ruimtelijke doorzichten en inspirerende lunchwandelingen.

Duurzame kademuur meerwaarde voor biodiversiteit
Een kenmerkend element van het parklandschap is de kademuur: een lange, golvende, gemetselde keermuur met zonnepanelen en faunavoorzieningen van ruim 1,5 kilometer lang. De muur wordt opgetrokken uit twee soorten bakstenen en zorgt ervoor dat de beek meer opvalt en beter zichtbaar is. Vanzelfsprekend fungeert de muur als ‘eyecatcher’ voor het bedrijventerrein, maar zij is eveneens de erfafscheiding voor de achterliggende bedrijven. Door de zonnepanelen bovenop de muur wordt een bijdrage geleverd aan de duurzame energievoorziening van de bedrijven. Daarnaast zijn er voorzieningen getroffen voor bijzondere planten en dieren zoals vleermuizen en oeverzwaluwen.

Oplevering eind 2012
Begin mei is gestart met de grondwerkzaamheden en de bouw van de muur. De eerste keerwanden zijn geplaatst. Naar verwachting wordt de volledige muur, inclusief zonnepanelen, eind 2012 afgerond.

Het project De Gender is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Noord-Brabant in het kader van OP-Zuid. De landschapsarchitecten van BTL Advies, in opdracht van de gemeente Veldhoven, maken het ontwerp voor de Gender.

 

“Het reinigen en koelen van de lucht in binnensteden. De opvang van pieken in  de afvoer van hemelwater. De opwekking van energie en het verbouwen van voedsel. In grootstedelijke gebieden als de regio Eindhoven leiden innovatieve groene oplossingen tot winst voor het milieu, het klimaat en voor economische kansen. Alleen, dan moeten we de bouw- en groenvakmensen van morgen nu al leren samenwerken.”

Dit geeft Cyrille de Warrimont aan. Hij coördineert namens het Knooppunt Innovatief Groen de samenwerking tussen dertien AOC’s groenopleidingen en ROC’s bouwkunde in Noord-Brabant. Voor het eerst werken deze opleidingen samen in de pilot ‘Rood & Groen’.

Doel
Het doel is dat studenten van verschillende disciplines samen leren werken om innovatieve groen-projecten te realiseren. Door de kennis op het gebied van techniek en groen met elkaar te verbinden worden toepassingen sneller en beter gerealiseerd.

Pilot ‘Rood & Groen’
Op de Groene Campus in Helmond gaan studenten voor de pilot ‘Rood & Groen’ aan de slag met een eetbaar dak. ‘Dit specifieke dak reinigt fijnstof uit de lucht, houdt regenwater langer vast, isoleert het gebouw én biedt plaats om seizoensgroenten te verbouwen en te oogsten!’, aldus De Warrimont. Voor het Food & Freshlab van de Groene Campus dient het dak ter educatie maar de producten kunnen ook gebruikt worden voor het restaurant. Studenten van het ROC Ter AA en AOC De Groene Campus in Helmond werken samen aan een oplossing die voldoet aan alle technische eisen en die tot een mooie oogst leidt.

Andere Brabantse steden
Ook in andere grote Brabantse steden nemen de studenten ROC en AOC de uitdaging aan om aan een concreet stedebouwkundig groen plan te werken.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 

Op donderdag 28 oktober organiseren Helicon en Groene Steden een kennisbijeenkomst over duurzaam bouwen en wonen met groene daken onder het motto: ‘van inspiratie naar implementatie’.

Op deze bijeenkomst zijn ervaringen te horen over projecten in binnen- en buitenland. Ook is volop aandacht voor subsidieregelingen met praktijkcases. Uitgebreid zal worden ingegaan op de begroeiing zelf en de te meten effecten van dakbegroeiing.

De bijeenkomst wordt gehouden bij Helicon Opleidingen MBO Nijmegen, Energieweg 19, 6541 CW Nijmegen. De bijeenkomst start in de namiddag om 16:00 en duurt tot  20:00 uur. De deelname is gratis. Vooraf aanmelden per email aan: info@groenesteden.nl of sms naar 06 – 23 1717 88 onder vermelding van uw naam, onderwerp: groendak. Voor iInlichtingen/vragen/suggesties kunt u mailen naar: geert.elemans@groenesteden.nl.

Klik hier voor meer informatie »