Bin­nen­stad Den Bosch wordt groe­ner

De gemeen­te Den Bosch heeft beslo­ten dat de muur van de par­keer­ga­ra­ge in de Water­straat ver­groend wordt met klim­op en op de Scha­pen­markt komt een pla­taan. Er wordt ook geke­ken of er aan de Vugh­ter­straat gevel­tui­nen komen. De Bos­sche VVD is een groot voor­stan­der om onze bin­nen­stad groe­ner te maken, maar geeft wel aan ‘daar waar […]

Nieuw bomen­be­leids­plan en bomen­ver­or­de­ning Den Bosch

Het col­le­ge van B&W van Den Bosch heeft een nieuw bomen­be­leids­plan en een bomen­ver­or­de­ning opge­steld. Aan­lei­ding hier­voor is het ini­ti­a­tief­voor­stel van Groen­Links ‘Het Bosch van de Her­tog’. In dit plan staat beschre­ven hoe de gemeen­te om wil gaan met bomen. Het nieu­we beleid heeft gevol­gen voor de gemeen­te­lij­ke bomen. Maar ook voor bomen van der­den […]

Door de bomen Den Bosch zien

De gemeen­te­raad van Den Bosch heeft Tri­ple E de opdracht gege­ven om uit te zoe­ken wel­ke groe­ne maat­re­ge­len inzet­baar zijn voor de ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit en hoe deze inpas­sen in lopen­de plan­nen en pro­jec­ten. Dit docu­ment beschrijft de resul­ta­ten van deze stu­die. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Down­load hier het rap­port Ook inte­res­sant:Fijn­stof, lucht­kwa­li­teit, bomen Bron:Tri­ple E (Fred […]