Door de bomen Den Bosch zien

De gemeen­te­raad van Den Bosch heeft Tri­ple E de opdracht gege­ven om uit te zoe­ken wel­ke groe­ne maat­re­ge­len inzet­baar zijn voor de ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit en hoe deze inpas­sen in lopen­de plan­nen en pro­jec­ten. Dit docu­ment beschrijft de resul­ta­ten van deze stu­die.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het rap­port

Ook inte­res­sant:
Fijn­stof, lucht­kwa­li­teit, bomen

Bron:
Tri­ple E (Fred Ton­ne­ijk)