Nieuw bomenbeleidsplan en bomenverordening Den Bosch

Het college van B&W van Den Bosch heeft een nieuw bomenbeleidsplan en een bomenverordening opgesteld. Aanleiding hiervoor is het initiatiefvoorstel van GroenLinks ‘Het Bosch van de Hertog’. In dit plan staat beschreven hoe de gemeente om wil gaan met bomen. Het nieuwe beleid heeft gevolgen voor de gemeentelijke bomen. Maar ook voor bomen van derden worden er nieuwe regels gesteld.

Zo krijgen bewoners, bedrijven, woningbouwverenigingen of projectontwikkelaars ook met dit bomenbeleid te maken. Het College wil er met het nieuwe beleid voor zorgen dat het waardevolle bomenbestand zich verder kan ontwikkelen. Zo kunnen toekomstige generaties ook genieten van een groen ’s-Hertogenbosch. Het concept bomenbeleidsplan en de bomenverordening liggen vanaf aanstaande maandag twee weken ter inzage.

Waarom nieuw bomenbeleid?
De gemeente heeft op verschillende manieren invloed op bomen. Het huidige beleid is gedeeltelijk verouderd. In het bomenbeleidsplan komt de gemeente tot een samenhangend en compleet bomenbeleid. De gemeente richt zich zoveel mogelijk op het ontwikkelen en behouden van de meest waardevolle bomen. Waarin nadrukkelijk gezocht is naar de verhouding tussen ‘regelen’ en ‘vrij laten’. De bomenverordening is de juridische uitwerking van onderdelen van het bomenbeleidsplan.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Gemeente Den Bosch