Beu­ken win­nen Boom­ver­kie­zing in Epe

De groep van drie monu­men­ta­le beu­ken bij de voor­ma­li­ge Ton­ge­ren­se­school zijn de mooi­ste bomen van de gemeen­te Epe. De bomen heb­ben de Eper boom­ver­kie­zing gewon­nen. Tot en met gis­te­ren kon­den men­sen hun stem uit­bren­gen op de site boomverkiezing.nl. De beu­ken aan de Le Che­va­lier­laan had­den gis­ter­avond 75 stem­men. Bron:De Sten­tor     

Tus­sen­stand boom­ver­kie­zing Epe: Drie beu­ken blij­ven op één!

De drie beu­ken bij de Ton­ge­ren­se school in Ede zijn in de ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor’ ver­der uit­ge­lo­pen op de pla­taan aan de Beek­s­traat en de es bij de Gil­de­school. De gemeen­te Epe doet mee aan de boom­ver­kie­zing met als reden dat zij bomen belang­rijk vin­den voor de leef­om­ge­ving. De boom­ver­kie­zing is een […]

Moe­ra­sei­ken win­nen de boom­ver­kie­zing in Ensche­de

De Ensche­de­se boom­ver­kie­zing is gewon­nen door drie moe­ra­sei­ken aan de Papa­ver­straat in de Laa­r­es. Vol­gens stem­mers op de web­si­te boomverkiezing.nl heb­ben deze bomen de abso­lu­te X‑factor. De win­nen­de bomen zijn onge­veer 80 jaar oud. Met negen­tig stem­men von­den men­sen dat deze bomen de abso­lu­te X‑factor ver­die­nen. Stem­mers noem­den de drie bomen “een veel te mooi […]