De boom van het jaar 2015 is de Mag­no­lia kobus !

‘Een wel­ko­me exoot’, dat was dit jaar het the­ma van de jaar­lijk­se ver­kie­zing van de Boom van het Jaar. De LTO Cul­tuur­groep Laan‑, Bos- en Park­bo­men is ini­ti­a­tor en orga­ni­sa­tor van de ver­kie­zing. Het was de eer­ste keer dat de Boom van het Jaar op een nieu­we manier werd geko­zen, name­lijk tij­dens de Boom­kwe­kers­dag op […]

Boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor schenkt Boom van het Jaar aan de Groen­ste stad en dorp van Neder­land

Met een officiële boom­plan­ting in Erme­lo en Dwin­ge­loo schonk de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor op 16 novem­ber de boom van het jaar 2012, Pla­ta­nus x his­pa­ni­ca, aan de gemeen­te Erme­lo en Wes­ter­veld. De boom is geschon­ken als een eer­be­toon aan het groen­be­leid van bei­de gemeen­ten. Erme­lo won Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le en won daar­mee […]

Boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor biedt Rot­ter­dam Meta­se­quoia aan

Op woens­dag 23 maart wordt tij­dens de Rot­ter­dam­se Boom­plant­dag op de loca­tie Park Nieu­we Plan­ta­ge in de deel­ge­meen­te Kra­lin­gen Croos­wijk de inrich­ting van het wijk­park afge­rond. Dit gebeurt door het plan­ten van een boom die als tast­ba­re her­in­ne­ring wordt aan­ge­bo­den aan de gemeen­te Rot­ter­dam voor deel­na­me aan de groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2009. De loca­tie, Park […]