Boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor biedt Rot­ter­dam Meta­se­quoia aan

Op woens­dag 23 maart wordt tij­dens de Rot­ter­dam­se Boom­plant­dag op de loca­tie Park Nieu­we Plan­ta­ge in de deel­ge­meen­te Kra­lin­gen Croos­wijk de inrich­ting van het wijk­park afge­rond. Dit gebeurt door het plan­ten van een boom die als tast­ba­re her­in­ne­ring wordt aan­ge­bo­den aan de gemeen­te Rot­ter­dam voor deel­na­me aan de groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2009.

De loca­tie, Park Nieu­we Plan­ta­ge, is een illu­stra­tie­ve plek hoe om te gaan met de inrich­ting van de bui­ten­ruim­te in deze stad. Na de nood­za­ke­lij­ke bodem­sa­ne­ring is ver­der uit­voe­ring gege­ven aan de ver­groe­nings­op­ga­ve, de water­op­ga­ve en meer duur­zaam­heid bin­nen Rot­ter­dam.
Het plan­ten van de Meta­se­quoia glyp­to­stro­boi­des, boom van het jaar 2010, vindt plaats
om 15.00 uur aan de krui­sing Oude­dijk en Jeri­cholaan in Rot­ter­dam

De boom is door de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor aan­ge­bo­den