Gemeen­te Cuijk wint CO2-Bomen­prijs-2010

De Bra­bant­se gemeen­te Cuijk is dé win­naar van de CO2-Bomen­­prijs 2010. Deze prijs wordt toe­ge­kend aan de gemeen­te die in het kader van Boom­­fees­t­­dag-2010 de mees­te kg CO2 per inwo­ner vast­legt met het plan­ten van bomen op die dag. Cuijk plant­te 73 Popu­lie­ren in het bebouwd gebied. Aan de hand van een voor Boom­feest­dag ont­wik­kel­de […]

Aan­mel­den voor CO2-Bomen­prijs-2010

Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag heeft in 2005 de CO2-Bomen­­prijs in het leven geroe­pen om gemeen­ten te sti­mu­le­ren in het nemen van maat­re­ge­len tegen de CO2-ver­­­vui­­ling. Ook dit jaar kun­nen gemeen­ten zich weer aan­mel­den voor deze prijs. Op woens­dag 13 okto­ber, tij­dens de ope­ning van de beurs “De dag van de Open­ba­re Ruim­te” zal de win­naar bekend […]

Baar­le-Nas­sau wint CO2 Bomen­prijs 2009

De gemeen­te Baar­le-Nas­sau wint de CO2 Bomen­prijs 2009. De Bra­bant­se gemeen­te blijft Den Hel­der en het Gro­ning­se Vlagt­wed­de voor. De bomen die Baar­le-Nas­sau heeft geplant tij­dens de Boom­feest­dag in maart leg­gen tij­dens hun leven per inwo­ner der­tien kilo CO2 vast. De win­nen­de gemeen­ten voe­ren alle­maal een boom­vrien­de­lijk beleid. De Bra­bant­se gede­pu­teer­de Onno Hoes reik­te op […]