Berichten

De Brabantse gemeente Cuijk is dé winnaar van de CO2-Bomenprijs 2010. Deze prijs wordt toegekend aan de gemeente die in het kader van Boomfeestdag-2010 de meeste kg CO2 per inwoner vastlegt met het planten van bomen op die dag. Cuijk plantte 73 Populieren in het bebouwd gebied.

Aan de hand van een voor Boomfeestdag ontwikkelde calculator is vastgesteld hoeveel kg CO2 deze bomen kunnen opnemen per inwoner tijdens het leven van die bomen. De gemeente Uden (Noord-Brabant) is dit jaar tweede geworden en de gemeente Bolsward (Friesland) derde. De prijs is een initiatief van Stichting Nationale Boomfeestdag.

De kinderen van de kleine gemeente Cuijk, met iets meer dan 24.000 inwoners, plantten alle 73 bomen in het bebouwd gebied.

Vooral populieren leggen tijdens de groeifase heel veel kg CO2 vast. De bomen leggen bij leven (uitgaande van 30 jaar) in totaal 208.415 kg. CO2 vast. Omgerekend is dit per inwoner 9 kg CO2.

Uden
Uden (40.000 inwoners) valt al voor de derde keer in de prijzen; in 2008 heeft deze gemeente de CO2-Bomenprijs-2008 gedeeld met Bolsward: beiden legden 5 kg CO2 per inwoner vast en wonnen de tweede prijs. In 2009 won Uden wederom de tweede prijs met het planten van 1400 stuks boomplantsoen in haar buitengebied. Dit jaar heeft de gemeente 674 stuks boomplantsoen geplant in het buitengebied. De bomen leggen bij leven in totaal 216.784 kg vast, ofwel per Udenaar 5 kg CO2 en dus wederom goed voor een mooie tweede plaats.

Bolsward
Bolsward (bijna 10.000 inwoners) valt voor de tweede keer in de prijzen. in 2008 heeft deze gemeente de CO2-Bomenprijs-2008 gedeeld met Uden: beiden legden 5 kg CO2 per inwoner vast en wonnen de tweede prijs. Tijdens Boomfeestdag-2010 plantten de Bolwardse kinderen ruim 130 bomen, waarvan 66 Geboortebomen voor nieuwe wereldburgertjes (een eigen invulling van een Boomfeestactiviteit) en goed voor een derde prijs.

Bolward en Uden hebben beiden 5 kg CO2 per inwoner vastgelegd. Maar omdat de gemeenten ook moesten aangeven of ze vastgestelde Bomenbeleid hebben en welke klimaatmaatregelen men op dit moment neemt, is dit meegewogen door de organisatie met deze uitslag als resultaat.

Stichting Nationale Boomfeestdag schat dat er sinds de start van de Boomfeestdag in 1957 al ruim 12 miljoen bomen zijn geplant, ofwel 2400 voetbalvelden. Daarmee is naar schatting 125 miljoen kilogram CO2 opgenomen. De prijsuitreiking gaat vooraf aan de 55-ste editie van de Nationale Boomfeestdag, die in 2011 op 23 maart wordt gehouden met als locatie voor de Nationale Viering: Venlo.

Bron:
Boomfeestdag

 

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft in 2005 de CO2-Bomenprijs in het leven geroepen om gemeenten te stimuleren in het nemen van maatregelen tegen de CO2-vervuiling. Ook dit jaar kunnen gemeenten zich weer aanmelden voor deze prijs.

Op woensdag 13 oktober, tijdens de opening van de beurs “De dag van de Openbare Ruimte” zal de winnaar bekend worden gemaakt. Aanmelden kan via: www.boomfeestdag.nl/co2bomenprijs.

In februari 2005 is het Kyoto-verdrag in werking getreden om wereldwijd de CO2-vervuiling tegen te gaan. Ook gemeenten hebben zich verplicht om maatregelen hiertegen te nemen. 

In dit protocol wordt ook benadrukt dat bomen belangrijk zijn voor onze leefbaarheid en dat ze een substantiële bijdrage leveren aan de CO2-reductie.

 


Rekenmodule ontwikkeld

In samenwerking met Milieu Centraal is een rekenmodule ontwikkeld die per gemeente berekend hoeveel kg broeikasgassen per inwoner is vastgelegd met het planten van bomen, uitgaande van een minimale levensduur van de bomen van 30 jaar! De gemeente Baarle-Nassau won afgelopen jaar deze prijs met Den Helder als tweede.

Aanmelden »

Bron: 
Nationale Boomfeestdag

De gemeente Baarle-Nassau wint de CO2 Bomenprijs 2009. De Brabantse gemeente blijft Den Helder en het Groningse Vlagtwedde voor. De bomen die Baarle-Nassau heeft geplant tijdens de Boomfeestdag in maart leggen tijdens hun leven per inwoner dertien kilo CO2 vast.

De winnende gemeenten voeren allemaal een boomvriendelijk beleid. De Brabantse gedeputeerde Onno Hoes reikte op 14 oktober de prijs uit in Expo Houten tijdens de Dag van de openbare ruimte.

1.335 bomen geplant
Baarle-Nassau (6.800 inwoners) plantte populieren, essen en zwarte elzen in plantsoenen. In totaal gaat het om 1.335 bomen.

Den Helder (60.000 inwoners) zette zomereiken, zwarte elzen, beuken en grove dennen in het buitengebied en verrijkte de plantsoenen met esdoorns, wilde lijsterbessen en essen. Totaal plantte Den Helder 566 bomen. Zij leggen tijdens hun leven zes kilo CO2 per inwoner vast. Vlagtwedde plantte 32 zomereiken in het buitengebied. Per inwoner leggen deze bomen vier kilo CO2 vast tijdens hun leven.

Eik neemt meer broeikasgas op
De berekening van de hoeveelheid CO2 die bomen vastleggen is uitgedokterd door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Bomen nemen CO2 op zolang ze groeien. Hoeveel CO2 dat is, hangt af van de soort boom en waar die staat. Een eik bijvoorbeeld kan veel meer broeikasgas opslaan dan een berk. Bomen in een buitengebied nemen gemakkelijker CO2 op dan bomen in een plantsoen. Gemeenten wisselen bomen bovendien vaker in een plantsoen dan in een buitengebied.

De dertien kilo CO2 per inwoner die de bomen in Baarle-Nassau tijdens hun leven opnemen, komt overeen met een wasdroger acht keer te laten draaien. De CO2 komt in de lucht door het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen.

Bron:
Boomfeestdag