Berichten

Woensdag 16 maart wordt op verschillende plekken in Arnhem aandacht geschonken aan Nationale Boomfeestdag. Wethouder Ine van Burgsteden zal op verschillende plekken in de stad samen met kinderen en inwoners bomen planten.

Om 9.30 uur gaan 65 kinderen van scholen uit Driel en Schuytgraaf bomen planten ter hoogte van De Grote Molenstraat 150. Dat doen ze samen met wethouder Ine van Burgsteden en Chris Stoffer, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Het bos dat hier ontstaat is een zogenaamd compensatiebos. Rijkswaterstaat heeft in verband met het verbreden van snelwegen in de regio de verplichting (o.a. vanuit de Boswet) bomen, die daarvoor moeten wijken, op een andere plaats te herplanten. In totaal wordt door Rijkswaterstraat ruim 7,9 hectare bos geplant in verband met de wegverbredingen A12 Ede- Grijsoord (rond de zomer van 2016 gereed), A12 Waterberg – Velperbroek (gereedgekomen in 2012) en A50 Valburg – Grijsoord (gereedgekomen in 2011).  Het bos bij Schuytgraaf is goed voor 3 hectare.

Fruitbomen

Om 10.45 uur plant de wethouder samen met buurtbewoners een paar fruitbomen ten behoeve van een ecologische boomgaard in Schuytgraaf. De plaats van handeling is de Metamorfosenallee ter hoogte van de rotonde bij de Marasingel. De boomgaard wordt in het najaar verder ingericht en wordt beheerd door mensen van de Zelfoogstuin uit Schuytgraaf.

Urban Street Forest

Om 11.30 uur sluit de wethouder aan bij een initiaitief van Urban Street Forest in samenwerking met basisschool ASV uit Arnhem. Bewoners van de Du Soleilflat aan de Bergstraat krijgen een boompje uitgereikt voor op hun balkon. Voor ieder boompje dat op een balkon wordt neergezet wordt in een ontwikkelingsland ergens in de wereld een boom geplant. Samen met kinderen van de basisschool zal de wethouder de boompjes uitreiken aan de bewoners.
bron: Arnhem.nl

Een raadsmeerderheid van PvdA, CDA, SP, D66 en ChristenUnie in Rotterdam steunt in grote lijnen de voorstellen van raadslid Arno Bonte voor beter onderhoud aan bomen en voor de aanplant van 100.000 extra bomen in de komende veertig jaar. Het GroenLinks-plan is onlangs in de commissievergadering besproken.

In het 100.000 Bomenplan van GroenLinks staan 27 voorstellen voor een duurzaam beheer van de Rotterdamse bomen.  Zo wil de partij een gevarieerd bomenbestand en beplanting van de zanderige boomcirkels.

Veel lof
Het meest in het oog springende voorstel gaat over de aanplant van 100.000 extra bomen in de komende veertig jaar. Eerder werd een motie van GroenLinks aangenomen om dit jaar nog 2009 extra bomen te planten, bovenop de bomen die vanwege de herplantplicht al geplant moeten worden.

In de commissie was er veel lof voor de plannen van GroenLinks. Wethouder Bolsius heeft toegezegd om de voorstellen van Bonte te betrekken bij het opstellen van het gemeentelijke Bomenstructuurplan. Dat verschijnt dit najaar.

Bron:
GroenLinks Rotterdam

Groenlinks wil dat Rotterdam de komende 30 jaar 100.000 bomen gaat planten. Het  ‘100.000 bomenplan’ overhandigt raadslid Arno Bonte vandaag aan Peter Lamers, de nieuwe wethouder voor buitenruimte. De partij wil de nieuwe bomen vooral aanplanten in de binnenstad en in de versteende stadswijken.

‘Bomen zorgen voor schonere lucht en een prettig klimaat’, schrijft GroenLinks in het plan. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich veiliger en gelukkiger voelen met veel groen in de buurt.

Bomen zijn voor een stad als Rotterdam volgens Bonte van levensbelang voor het stadsklimaat. ‘Ze matigen de temperatuurextremen, waardoor bloedhete stadswoestijnen worden voorkomen. Het bladerdak filtert bovendien vuile deeltjes uit de lucht, zodat de omgeving een stuk gezonder wordt.’

Minder dan 1 boom per inwoner
In Rotterdam staan 550.000 bomen in openbaar gebied. ‘Dat is minder dan één boom per inwoner’, merkt Bonte op. ‘En die bomen staan ook nog eens heel ongelijk over de stad verspreid. De meeste bomen staan in parken, in het Kralingse Bos en langs de Rottemeren. In de helft van de Rotterdamse straten is geen of nauwelijks een boom te bekennen. Daar wil GroenLinks verandering in brengen met het aanplanten van 3300 bomen per jaar in de komende 30 jaar.’

Bron:
GroenLinks