1.000 bomen erbij tij­dens Nati­o­na­le Boom­feest­dag

Woens­dag 16 maart wordt op ver­schil­len­de plek­ken in Arn­hem aan­dacht geschon­ken aan Nati­o­na­le Boom­feest­dag. Wet­hou­der Ine van Burg­ste­den zal op ver­schil­len­de plek­ken in de stad samen met kin­de­ren en inwo­ners bomen plan­ten. Om 9.30 uur gaan 65 kin­de­ren van scho­len uit Driel en Schuyt­graaf bomen plan­ten ter hoog­te van De Gro­te Molen­straat 150. Dat doen […]

Steun voor bomen­plan in Rot­ter­dam

Een raads­meer­der­heid van PvdA, CDA, SP, D66 en Chris­ten­Unie in Rot­ter­dam steunt in gro­te lij­nen de voor­stel­len van raads­lid Arno Bon­te voor beter onder­houd aan bomen en voor de aan­plant van 100.000 extra bomen in de komen­de veer­tig jaar. Het Groen­­Links-plan is onlangs in de com­mis­sie­ver­ga­de­ring bespro­ken. In het 100.000 Bomen­plan van Groen­Links staan 27 […]

Groen­Links pre­sen­teert 100.000 bomen­plan voor Rot­ter­dam

Groen­links wil dat Rot­ter­dam de komen­de 30 jaar 100.000 bomen gaat plan­ten. Het  ‘100.000 bomen­plan’ over­han­digt raads­lid Arno Bon­te van­daag aan Peter Lamers, de nieu­we wet­hou­der voor bui­ten­ruim­te. De par­tij wil de nieu­we bomen voor­al aan­plan­ten in de bin­nen­stad en in de ver­steen­de stads­wij­ken. ‘Bomen zor­gen voor scho­ne­re lucht en een pret­tig kli­maat’, schrijft Groen­Links […]