Berichten

De gemeenteraad van Hoorn gaf op dinsdagavond 15 december 2009 unaniem groen licht voor het nieuwe Hoornse bomenbeleidsplan. De bescherming en verzorging van Hoornse bomen en boomstructuren staan hierbij centraal.

Onder het motto ‘ruimte voor bomen’ beschermt het bomenbeleidsplan bomen in Hoorn via het principe ‘niet kappen, tenzij…’, aangevuld met ‘herplanten, tenzij…’. Daarbij hanteert de gemeente Hoorn een minimum bomennorm van 1,3 bomen per woning.
De bomenkaart is de onderlegger van het Bomenbeleidsplan. Hierop staan belangrijke bestaande en gewenste boomstructuren. Deze boomstructuren zijn onderverdeeld in hoofdstructuur, secundaire structuur.

De hoofdstructuur valt samen met de ontsluiting vanuit de wijken en de stad. De secundaire structuur bestaat uit een aantal lange routes door de wijken langs wegen, fietspaden en water. Hoorn zet zich in om deze beeldbepalende boomrijen te behouden en te versterken.

Bescherming van bestaande bomen
Voor extra bescherming van bestaande bomen gaat Hoorn een aantal instrumenten inzetten. Bij bouw- en aanlegwerkzaamheden moet een Bomen Effect Analyse (BEA) gemaakt worden, voordat de werkzaamheden plaats vinden. Ook gaat de gemeente werken met een bomenbalans, waarop alle bomen worden aangegeven die zijn verdwenen en aangeplant. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de monumentale bomen van Hoorn. De meeste van deze bomen staan in de oude binnenstad. Zij genieten bescherming door de monumentenverordening en worden opgenomen in de bestemmingsplannen.

De fracties van PvdA, GroenLinks, Fractie Tonnaer en de Hoornse Seniorenpartij dienden een motie in over beeldbepalende bomen. In de motie verzoeken de indieners het college om beeldbepalende bomen in kaart te brengen en de raad een voorstel te doen hoe deze categorie bomen kan worden beschermd. De motie werd gesteund door het CDA. De fracties van de VOCHoorn, VVD, Hoorns Belang en D’66 stemden tegen de motie.

Lees ook‘Gemeente Hoorn heeft ambitieus bomenbeleidsplan’ »

Bron:
Gemeente Hoorn

 

 

 

Onder het motto ‘Ruimte voor bomen’ legt het college van B en W van Hoorn haar nieuwe bomenbeleidsplan voor aan de raad. Het bomenbeleidsplan gaat uit van optimale bescherming van Hoornse bomen via het principe ‘niet kappen, tenzij…’, aangevuld met ‘herplanten, tenzij…’. Het doel van het plan is om bomen te beschermen en om bestaande bomenstructuren te versterken.

De bomenkaart wordt de onderlegger van het Bomenbeleidsplan. Hierop zijn belangrijke bestaande en gewenste boomstructuren vastgelegd. Deze boomstructuren zijn onderverdeeld in hoofdstructuur, secundaire structuur. De hoofdstructuur valt samen met de ontsluiting vanuit de wijken en de stad. De secundaire structuur bestaat uit een aantal lange routes door de wijken langs wegen, fietspaden en water.

Bomennorm 1,3 bomen per woning
Hoorn zet zich in om deze beeldbepalende boomrijen te behouden en te versterken.
Voor extra bescherming van bestaande bomen gaat Hoorn een aantal instrumenten inzetten. Bij bouw- en aanlegwerkzaamheden moet een Bomen Effect Analyse (BEA) gemaakt worden, voordat de werkzaamheden plaats vinden. Hiermee wordt inzichtelijk welke effecten de beoogde maatregelen hebben. Ook moet er gewerkt worden volgens normen van de Lior (Leidraad inrichting openbare ruimte). En de gemeente gaat werken met een bomenbalans, waarop alle bomen worden aangegeven die zijn verdwenen en aangeplant. De gemeente Hoorn hanteert een bomennorm van gemiddeld 1,3 bomen per woning.

Monumentale bomen
Een apart hoofdstuk is gewijd aan de monumentale bomen van Hoorn. De meeste van deze bomen staan in de oude binnenstad. Zij genieten bescherming door de monumentenverordening en worden opgenomen in de bestemmingsplannen.

Het bomenbeleidsplan staat op 24 november op de agenda van de raadscommissie. De raad neemt naar verwachting op 15 december een besluit over het Bomenbeleidsplan.

Lees ook het bericht Hoornse bomen beter beschermd »

Bron:
Gemeente Hoorn

 

 

 

 

Het college van B&W van Den Bosch heeft een nieuw bomenbeleidsplan en een bomenverordening opgesteld. Aanleiding hiervoor is het initiatiefvoorstel van GroenLinks ‘Het Bosch van de Hertog’. In dit plan staat beschreven hoe de gemeente om wil gaan met bomen. Het nieuwe beleid heeft gevolgen voor de gemeentelijke bomen. Maar ook voor bomen van derden worden er nieuwe regels gesteld.

Zo krijgen bewoners, bedrijven, woningbouwverenigingen of projectontwikkelaars ook met dit bomenbeleid te maken. Het College wil er met het nieuwe beleid voor zorgen dat het waardevolle bomenbestand zich verder kan ontwikkelen. Zo kunnen toekomstige generaties ook genieten van een groen ’s-Hertogenbosch. Het concept bomenbeleidsplan en de bomenverordening liggen vanaf aanstaande maandag twee weken ter inzage.

Waarom nieuw bomenbeleid?
De gemeente heeft op verschillende manieren invloed op bomen. Het huidige beleid is gedeeltelijk verouderd. In het bomenbeleidsplan komt de gemeente tot een samenhangend en compleet bomenbeleid. De gemeente richt zich zoveel mogelijk op het ontwikkelen en behouden van de meest waardevolle bomen. Waarin nadrukkelijk gezocht is naar de verhouding tussen ‘regelen’ en ‘vrij laten’. De bomenverordening is de juridische uitwerking van onderdelen van het bomenbeleidsplan.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Gemeente Den Bosch