Gemeen­te­raad Hoorn gaat akkoord met bomen­be­leids­plan

De gemeen­te­raad van Hoorn gaf op dins­dag­avond 15 decem­ber 2009 una­niem groen licht voor het nieu­we Hoorn­se bomen­be­leids­plan. De bescher­ming en ver­zor­ging van Hoorn­se bomen en boom­struc­tu­ren staan hier­bij cen­traal. Onder het mot­to ‘ruimte voor bomen’ beschermt het bomen­be­leids­plan bomen in Hoorn via het prin­ci­pe ‘niet kap­pen, tenzij…’, aan­ge­vuld met ‘herplanten, tenzij…’. Daar­bij han­teert de […]

Gemeen­te Hoorn heeft ambi­ti­eus bomen­be­leids­plan

Onder het mot­to ‘Ruimte voor bomen’ legt het col­le­ge van B en W van Hoorn haar nieu­we bomen­be­leids­plan voor aan de raad. Het bomen­be­leids­plan gaat uit van opti­ma­le bescher­ming van Hoorn­se bomen via het prin­ci­pe ‘niet kap­pen, tenzij…’, aan­ge­vuld met ‘herplanten, tenzij…’. Het doel van het plan is om bomen te bescher­men en om bestaan­de […]

Nieuw bomen­be­leids­plan en bomen­ver­or­de­ning Den Bosch

Het col­le­ge van B&W van Den Bosch heeft een nieuw bomen­be­leids­plan en een bomen­ver­or­de­ning opge­steld. Aan­lei­ding hier­voor is het ini­ti­a­tief­voor­stel van Groen­Links ‘Het Bosch van de Her­tog’. In dit plan staat beschre­ven hoe de gemeen­te om wil gaan met bomen. Het nieu­we beleid heeft gevol­gen voor de gemeen­te­lij­ke bomen. Maar ook voor bomen van der­den […]