Gemeenteraad Hoorn gaat akkoord met bomenbeleidsplan

De gemeenteraad van Hoorn gaf op dinsdagavond 15 december 2009 unaniem groen licht voor het nieuwe Hoornse bomenbeleidsplan. De bescherming en verzorging van Hoornse bomen en boomstructuren staan hierbij centraal. Onder het motto ‘ruimte voor bomen’ beschermt het bomenbeleidsplan bomen in Hoorn via het principe ‘niet kappen, tenzij…’, aangevuld met ‘herplanten, tenzij…’. Daarbij hanteert de […]

Gemeente Hoorn heeft ambitieus bomenbeleidsplan

Onder het motto ‘Ruimte voor bomen’ legt het college van B en W van Hoorn haar nieuwe bomenbeleidsplan voor aan de raad. Het bomenbeleidsplan gaat uit van optimale bescherming van Hoornse bomen via het principe ‘niet kappen, tenzij…’, aangevuld met ‘herplanten, tenzij…’. Het doel van het plan is om bomen te beschermen en om bestaande […]

Nieuw bomenbeleidsplan en bomenverordening Den Bosch

Het college van B&W van Den Bosch heeft een nieuw bomenbeleidsplan en een bomenverordening opgesteld. Aanleiding hiervoor is het initiatiefvoorstel van GroenLinks ‘Het Bosch van de Hertog’. In dit plan staat beschreven hoe de gemeente om wil gaan met bomen. Het nieuwe beleid heeft gevolgen voor de gemeentelijke bomen. Maar ook voor bomen van derden […]