Gemeenteraad Hoorn gaat akkoord met bomenbeleidsplan

De gemeenteraad van Hoorn gaf op dinsdagavond 15 december 2009 unaniem groen licht voor het nieuwe Hoornse bomenbeleidsplan. De bescherming en verzorging van Hoornse bomen en boomstructuren staan hierbij centraal.

Onder het motto ‘ruimte voor bomen’ beschermt het bomenbeleidsplan bomen in Hoorn via het principe ‘niet kappen, tenzij…’, aangevuld met ‘herplanten, tenzij…’. Daarbij hanteert de gemeente Hoorn een minimum bomennorm van 1,3 bomen per woning.
De bomenkaart is de onderlegger van het Bomenbeleidsplan. Hierop staan belangrijke bestaande en gewenste boomstructuren. Deze boomstructuren zijn onderverdeeld in hoofdstructuur, secundaire structuur.

De hoofdstructuur valt samen met de ontsluiting vanuit de wijken en de stad. De secundaire structuur bestaat uit een aantal lange routes door de wijken langs wegen, fietspaden en water. Hoorn zet zich in om deze beeldbepalende boomrijen te behouden en te versterken.

Bescherming van bestaande bomen
Voor extra bescherming van bestaande bomen gaat Hoorn een aantal instrumenten inzetten. Bij bouw- en aanlegwerkzaamheden moet een Bomen Effect Analyse (BEA) gemaakt worden, voordat de werkzaamheden plaats vinden. Ook gaat de gemeente werken met een bomenbalans, waarop alle bomen worden aangegeven die zijn verdwenen en aangeplant. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de monumentale bomen van Hoorn. De meeste van deze bomen staan in de oude binnenstad. Zij genieten bescherming door de monumentenverordening en worden opgenomen in de bestemmingsplannen.

De fracties van PvdA, GroenLinks, Fractie Tonnaer en de Hoornse Seniorenpartij dienden een motie in over beeldbepalende bomen. In de motie verzoeken de indieners het college om beeldbepalende bomen in kaart te brengen en de raad een voorstel te doen hoe deze categorie bomen kan worden beschermd. De motie werd gesteund door het CDA. De fracties van de VOCHoorn, VVD, Hoorns Belang en D’66 stemden tegen de motie.

Lees ook‘Gemeente Hoorn heeft ambitieus bomenbeleidsplan’ »

Bron:
Gemeente Hoorn