Gemeente Hoorn heeft ambitieus bomenbeleidsplan

Onder het motto ‘Ruimte voor bomen’ legt het college van B en W van Hoorn haar nieuwe bomenbeleidsplan voor aan de raad. Het bomenbeleidsplan gaat uit van optimale bescherming van Hoornse bomen via het principe ‘niet kappen, tenzij…’, aangevuld met ‘herplanten, tenzij…’. Het doel van het plan is om bomen te beschermen en om bestaande bomenstructuren te versterken.

De bomenkaart wordt de onderlegger van het Bomenbeleidsplan. Hierop zijn belangrijke bestaande en gewenste boomstructuren vastgelegd. Deze boomstructuren zijn onderverdeeld in hoofdstructuur, secundaire structuur. De hoofdstructuur valt samen met de ontsluiting vanuit de wijken en de stad. De secundaire structuur bestaat uit een aantal lange routes door de wijken langs wegen, fietspaden en water.

Bomennorm 1,3 bomen per woning
Hoorn zet zich in om deze beeldbepalende boomrijen te behouden en te versterken.
Voor extra bescherming van bestaande bomen gaat Hoorn een aantal instrumenten inzetten. Bij bouw- en aanlegwerkzaamheden moet een Bomen Effect Analyse (BEA) gemaakt worden, voordat de werkzaamheden plaats vinden. Hiermee wordt inzichtelijk welke effecten de beoogde maatregelen hebben. Ook moet er gewerkt worden volgens normen van de Lior (Leidraad inrichting openbare ruimte). En de gemeente gaat werken met een bomenbalans, waarop alle bomen worden aangegeven die zijn verdwenen en aangeplant. De gemeente Hoorn hanteert een bomennorm van gemiddeld 1,3 bomen per woning.

Monumentale bomen
Een apart hoofdstuk is gewijd aan de monumentale bomen van Hoorn. De meeste van deze bomen staan in de oude binnenstad. Zij genieten bescherming door de monumentenverordening en worden opgenomen in de bestemmingsplannen.

Het bomenbeleidsplan staat op 24 november op de agenda van de raadscommissie. De raad neemt naar verwachting op 15 december een besluit over het Bomenbeleidsplan.

Lees ook het bericht Hoornse bomen beter beschermd »

Bron:
Gemeente Hoorn