Berichten

De actie ‘Boeren Planten Bomen’ is afgelopen week van start gegaan in de provincie Utrecht. Met dit project wil Landschap Erfgoed Utrecht agrariërs en inwoners van het buitengebied in de provincie Utrecht stimuleren om streekeigen beplanting aan te leggen.

Tot 1 februari 2011 is het mogelijk om plantmateriaal te bestellen. Er kan uit een uitgebreid assortiment gekozen worden. Zo bestaat het aanbod uit hoogstamfruitbomen, inheemse bomen en struiken. 

 

 

 

 

 

Meer informatie is te vinden op de website Landschaperfgoedutrecht »

Bron:
Provincie Utrecht

Landschapsbeheer Zuid-Holland voert met succes al gedurende 17 jaar het project ‘Boeren Planten Bomen’ uit in de provincie Zuid-Holland. Het project heeft als doel om bewoners van het landelijk gebied te stimuleren om streekeigen boom- en struiksoorten aan te planten. Vanaf september 2011 heeft het project een nieuw jasje gekregen met de naam ‘Kies voor Zuid-Hollands Groen’.

Bij de start van het project in 1992 was de voornaamste doelgroep van het project de agrariërs . Zij waren immers de bewoners en beheerders van het landelijk gebied. In de loop der jaren heeft zich echter een ontwikkeling voorgedaan waarbij steeds meer mensen vanuit het stedelijk gebied zijn verhuisd naar het landelijk gebied. Daarnaast is de druk op het landschap de afgelopen decennia toegenomen. Steeds meer mensen, natuurbeschermers, vrijwilligersgroepen en gemeenten hebben een belang bij het behoud en ontwikkeling van het landschap.

De doelgroep voor het project is daarom in de afgelopen jaren uitgebreid met particulieren, vrijwilligersgroepen en andere instanties op het gebied van natuur en landschap. 

 

Kies voor Zuid-Hollands Groen
Landschapsbeheer Zuid-Holland zal onder de nieuwe projectnaam op een gelijke manier te werk gaan als binnen het project ‘Boeren Planten Bomen’. De nieuwe naam geldt vanaf het seizoen 2010/2011. Onder de projectnaam “Kies voor Zuid-Hollands Groen” zal Landschapsbeheer Zuid-Holland zich inspannen voor de bescherming en instandhouding van het karakteristieke landschap en haar cultuurhistorie, in nauwe samenwerking met de bewoners. Er wordt naar gestreefd om nog jarenlang streekeigen bomen en struiken aan te planten die in het Zuid-Hollandse landschap thuishoren.

Bron:
Landschapsbeheer Zuid-Holland 
 

Landschapsbeheer Zuid-Holland houdt dit seizoen voor de zeventiende keer de actie Boeren Planten Bomen. Met deze actie hopen ze zowel boeren als buitenlui op het Zuid-Hollandse platteland te stimuleren om streekeigen struiken en bomen aan te planten. Tot vrijdag 19 februari 2010 kunnen de bestelformulieren ingeleverd worden, het plantmateriaal wordt enkele weken later thuisbezorgd.

Tijdens de actie Boeren Planten Bomen kan tegen lage prijzen een uitgebreid assortiment struiken en bomen worden besteld. Met knotbomen langs percelen, leilinden om de boerderij, hoogstamfruitbomen, streekeigen sierbomen en -struiken op het erf of jonge boompjes op een niet-gebruikt stukje grond; op verschillende manieren kunt u uw boerderij, tuin of erf aanzienlijk verfraaien. Bovendien biedt het nieuwe kansen voor de natuur.

Uitgebreide instructies
Het hoogwaardige plantmateriaal wordt betrokken van gerenommeerde kwekers en is gegarandeerd ziektevrij. De kwekerij zorgt voor uitgebreide instructies voor de aanplant, verzorging en bescherming van het nieuwe groen. Wij adviseren gratis, telefonisch of aan huis, over wat u het beste in uw omgeving kunt aanplanten

Gratis bestelboekje
Bewoners van het Zuid-Hollandse landelijke gebied kunnen het boekje Boeren Planten Bomen gratis aanvragen bij Landschapsbeheer Zuid-Holland. In het boekje staat een uitgebreide beschrijving van de struik- en boomsoorten, met voor elke soort een vermelding van bodemeisen, toepassings- en gebruiksmogelijkheden en de betekenis voor natuur en landschap. Ook gratis advies (telefonisch of aan huis) over wat nu aan te planten is mogelijk. Wacht met het aanvragen hiervan niet tot het laatste moment!

Bron:
Landschapsbeheer Zuid-Holland