Berichten

 Bloembollen geven de Groene Stad kleur…
Lubbe Lisse Groene Stad Charta Partner
Als eerste bollenkweker sluit Lubbe Lisse zich als Charta Partner aan bij de Groene Stad. Het meer dan 100 jaar oude familiebedrijf heeft een toonaangevende positie verworven als kweker en leverancier van bloembollen en vaste planten. Ook buiten Nederland.
Lubbe & Zoon B.V. levert aan overheden, scholen, universiteiten en themaparken. Niet alleen met bloembollen en vaste planten, maar ook op het vlak van landscaping heeft het bedrijf een goede reputatie opgebouwd. Voordat de keus voor de beplanting wordt gemaakt wordt grondig stilgestaan bij het klimaat, de waterhuishouding, de grondsoort, de schaduwligging enz. Dat leidt tot maatwerk bij de keus van de beplanting.
Ronald Lubbe vormt samen met zijn neef Michael de directie. Het is al weer de vierde generatie Lubbe’s in het familiebedrijf. Ronald licht de keus voor het Charta Partnership toe.
‘Wij volgen De Groene Stad al langere tijd. De inhoudelijke, creatieve manier waarop De Groene Stad stelselmatig aandacht vestigt op de rol die natuurlijk groen kan spelen bij het oplossen van milieuproblemen, spreekt ons aan. In onze bedrijfsvoering houden we zoveel mogelijk rekening met duurzaamheid. Biodiversiteit bijvoorbeeld is binnen ons bedrijf al jaren een belangrijk thema. Vlinders en bijen worden met uitsterven bedreigt, maar spelen een grote rol bij het in standhouden en vergroten van de soortenrijkdom. In de keus van de bollen en vaste planten in ons sortiment is hun rol als ‘stuifmeelleveranciers’ een belangrijk punt. Dat is de bijdrage van ons bedrijf aan het helpen oplossen van vraagstukken rond de leefbaarheid van onze steden en – in het verlengde daarvan- van onze wereld’.
De Groene Stad is blij met de toetreding van Lubbe & Zoon B.V. tot de voorhoede van het groeiende netwerk van Groene Stad Charta Partners.
 

Een groene omgeving heeft een gunstig effect op de gezondheid en het humeur van de mensen. Parken kunnen hier onder andere aan bijdragen. Gemeentes die de roep om meer kleur en variatie vanuit de samenleving willen beantwoorden, kunnen juist in het gebruik van bloembollen een oplossing vinden. Bloembollen brengen na de winter de eerste kleur in parken, wat menig bezoeker zal opvrolijken. Het najaar – nu dus!- is dé tijd om de bollen te planten om in het voorjaar te kunnen genieten van prachtig gekleurde bloemenzeeën.
Het prettige van voorjaarsbloeiende bloembollen is dat ze op verschillende manieren toegepast kunnen worden. Het hangt er maar helemaal vanaf wat het doel van de beplanting is.
Meerjarige bollen zijn eenmalig geplante voorjaarsbollen die na de bloei in de grond blijven zitten, rustig de tijd krijgen om af te sterven om zich vervolgens ondergronds voor te bereiden op een volgend groeiseizoen. Voorjaarsbollen die op deze manier toegepast worden, volgen eigenlijk dezelfde cyclus als vaste planten. Vaak maken voorjaarsbollen die op deze manier toegepast worden onderdeel uit van een bestaande, meerjarige beplanting zoals een vaste planten-, heester- of rozenborder.
Eenjarige bloembollen worden meestal ingezet voor een massaal en opvallend kleureffect. Denk daarbij aan bloemperken met een opeenvolgende bloei van krokussen en tulpen, aan zeeën van blauwe druifjes of aan lange linten met grootkronige narcissen. Bloembollen met sprekende kleuren (rood, geel, blauw) brengen hoge sierwaarde.
Er bestaan ook bollen die verwilderen. Deze bollen hebben net iets meer te bieden dan de meerjarige bollen. Net als eenjarige bollen blijven verwilderingsbollen na de bloei in de grond en komen ze ieder jaar terug.

Openbaar groen heeft een positief effect heeft op mensen omdat het sierwaarde en variatie brengt in de omgeving wat de leefbaarheid verhoogt. Twee voorwaarden zijn dat de beplanting op de juiste plaats staat en er verzorgd uitziet. Bloembollen zijn bij uitstek geschikt als fleurige afwisseling in het vaak nog fletse groen vlak na de winter. Ze brengen vroeg in het voorjaar kleur en variatie in het straatbeeld.
Flinke groepen krokussen en narcissen in de berm langs de weg, een kleurrijk herkenningspunt in de wijk of het park met tulpen, of een grote container met hyacinten op een plein geeft iedereen een flinke impuls tot activiteit. Er valt voor iedere situatie iets te kiezen, of het nu gaat om de aankleding van wegbermen, gazons, rotondes, klassieke bloemperken of onderbeplanting van hoge bomen.