Berichten

Bleker:  “Als we het hebben over het Nederlandse groene product, staan we in de hele wereld te boek als gidsland. We hebben, mede dankzij onze aloude worsteling met de inrichting van de fysieke ruimte, ook een heuse groene stadfilosofie ontwikkeld. Kern van de De Groene Stadfilosofie is, dat bomen en planten aantoonbaar bijdragen aan ons leefklimaat, ons welzijn, onze gezondheid en onze economie”.

“En heel belangrijk: we zetten onze filosofie ook om in actie. We verspreiden er wetenschappelijke informatie over, zetten innovatieve ideeën op. Burgers, bedrijven en overheden doen actief mee. Dat geeft ongelooflijk veel inspiratie. Ik ben daar zeer trots op.”

Waarde van groen onder de aandacht brengen
“Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie is er ook actief in. Het probeert om de meerwaarde van het groen actief onder de aandacht te brengen. Zo breed mogelijk: bij bedrijven, maatschappelijke partijen en vooral door het groen in handen te geven van mensen. We zijn dan ook betrokken bij allerlei groene activiteiten in het land.”

Lees hier het volledige bericht »

“Een groene stad, dat is natuurlijk een stad met een sterke economie. Klanten vinden groen aantrekkelijk. Een huis of locatie in een groene omgeving is flink meer waard. En wie dacht dat dit alleen voor middelgrote kantoren geldt, heeft het mis. Multinationals vinden dit heel belangrijk.”

Dit zegt staatssecretaris Henk Bleker van economische zaken, landbouw en innovatie in een interview met Groen en de Stad.

Groen is het geld meer dan waard
“Gelukkig zien bestuurders, bedrijven en bewoners van steden zelf hoe belangrijk natuur en groen in en om de stad is. Voor groen krijg je veel meer terug. Groen is je geld meer dan waard. Ik vind het fantastisch om te zien dat dit zo wordt opgepakt.”

Trots op groene steden
Bleker laat weten trots te zijn op onze groene steden. “Nederlandse steden zijn niet voor niets drie jaar achter elkaar winnaar geworden in de Entente Florale competitie om de groenste Europese stad. In 2009 was het Arnhem, in 2010 Vlaardingen en dit jaar Deventer.”

Internationaal
In het interview geeft Bleker aan het groen ook in het buitenland onder de aandacht te brengen. “Bij handelsmissies wijs ik mogelijke partners graag op interessante ideeën rond groen in de steden.”

‘Behoud en ontwikkeling van groen in een stedelijke omgeving’
Gisterenmiddag werd tijdens de conferentie ‘Sterke stad, groene stad’ in Amersfoort de intentieverklaring ‘Behoud en ontwikkeling van groen in een stedelijke omgeving’ getekend tussen het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), Nicis Institute, Vereniging van Nederlandse gemeenten en Entente Florale. Het doel van deze verklaring is om de maatschappelijke en economische waarde van groen de komende jaren stevig op de agenda te zetten.

Bron:
Nieuwsbrief Groen en de Stad, november 2011

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 
 

In het magazine Flora Culture International van juli/augustus is een special opgenomen over The Green City onder de noemer The Green City Post. Het voorwoord in deze special is geschreven door staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van EL&I. Bleker benadrukt in deze special dat het openbaar groen geen geld kost, vanwege de economische en maatschappelijke waarde die het vertegenwoordigt.
Bleker: Iedereen kan van De Groene Stad profiteren van de tuinbouwsector tot de burger. De initiatiefnemers ondersteun ik dan ook om De Groene Stad wereldwijd te promoten, want investeren in groene steden is investeren in een gezonde bevolking en in een gezonde economie.€
Programmatische Aanpak Green City
De special maakt onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Green City 2011. Onder deze naam promoten Plant Publicity Holland (PPH) samen met het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv De Groene Stad internationaal.
Interview Jan Habets
Naast het voorwoord van Bleker is er een interview opgenomen met Jan Habets, directeur van Plant Publicity Holland en een van de grondleggers van De Groene Stad, over het belang van groen voor de stedelijke omgeving.
BAM en DuraVermeer over de waarde van groen voor rood
Naast personen uit de groene sector wordt er in de special ook aandacht besteed aan de rode wereld. Wytse Algra van DuraVermeer vertelt onder meer over het 80.000 m2 grote dakpark in Rotterdam en over het groene stadhuis in Leiderdorp. Als commercieel vastgoedontwikkelaar ziet DuraVermeer heel duidelijk de commerciële waarde in van het groene product voor de bouwsector. Ook de Koninklijke BAM Groep benadrukt in de special het belang van groen voor onder meer de infrastructuurtak. €œEen groene afscheiding langs de snelweg zorgt voor de afname van fijn stof, maar voorkomt bijvoorbeeld ook vervuiling door graffiti.€
Amsterdam: €œInvesteren in groen is investeren in de economie€
In The Green City Post geeft de gemeente Amsterdam aan dat investeren in groen investeren in de economie is. Piet Eilander, teamleider Groen, Ecologie, Stedelijke Recreatie en Water: Groen maakt niet alleen het woonklimaat aantrekkelijker, het blijkt tevens een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. Onderzoek laat zien dat van de mensen met een eigen bedrijf 46% zegt dat de aanwezigheid van een park een belangrijke reden is geweest om de onderneming op een bepaalde plek te vestigen.
De Groene Stad als brandingstrategie
Mede-initiatiefnemers AIPH en Niek Roozen bv komen in de laatste twee artikelen aan bod. Doeke Faber, voorzitter van de AIPH, vertelt over hoe De Groene Stad ingezet kan worden voor de internationale brandingstrategie.
Niek Roozen van tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv sluit de special af over de toepassing van De Groene Stad filosofie in zijn ontwerpen.
Doel
Het doel van de Programmatische Aanpak Green City is om De Groene Stadfilosofie internationaal te positioneren als een integrale stedelijke visie op een maatschappelijk en economische verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving.
Concrete activiteiten zijn:

  • Als onderdeel van de Programmatische Aanpak Green City worden richtlijnen opgesteld voor de bouw van duurzame, groene steden. Hierbij zijn wetenschappelijke experts uit de (landschaps)architectuur en de groen- en bouwsector betrokken. PPH draagt hier de coördinatie over.
  • Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling in het Chinese Xián wordt in samenwerking met  AIPH, de landbouwraad, PPH en Niek Roozen bv in september het symposium Green City voorbereid. Daar zullen de richtlijnen worden gepresenteerd aan de 35 landen die verbonden zijn aan de AIPH. De richtlijnen hebben als doel op de Floriade 2012 een internationale prijsvraag uit te zetten over duurzame groene stedenbouw.
  • In september 2011 wordt de internationale website www.thegreencity.com gelanceerd met informatie die betrekking heeft op De Groene Stad wereldwijd.

Download
Special The Green City downloaden »
 
 

Na aandringen uit de Tweede Kamer wil staatssecretaris Henk Bleker van EL&I toch bezien of hij recreatiemogelijkheden in en rond de stad kan behouden.

Bleker komt niet terug op de voorgenomen bezuinigingen op dit recreatieprogramma, maar hij beloofde de Tweede Kamer gisteravond wel dat hij gaat onderzoeken of het idee toch op een andere manier, low budget kan worden gerealiseerd. “Ik wil mij ervoor inzetten om met de agrariërs te kijken of er mogelijkheden zijn om het groen in agrarische handen te houden maar wel toegankelijk te maken voor publiek.”

De staatssecretaris wil ook de taskforce multifunctionele landbouw betrekken bij zijn zoektocht naar recreatiemogelijkheden voor stedelingen.

Bron:
ANP