Staatssecretaris Bleker schrijft voorwoord in magazine De Groene stad

Bleker:  “Als we het hebben over het Nederlandse groene product, staan we in de hele wereld te boek als gidsland. We hebben, mede dankzij onze aloude worsteling met de inrichting van de fysieke ruimte, ook een heuse groene stadfilosofie ontwikkeld. Kern van de De Groene Stadfilosofie is, dat bomen en planten aantoonbaar bijdragen aan ons leefklimaat, ons welzijn, onze gezondheid en onze economie”.

“En heel belangrijk: we zetten onze filosofie ook om in actie. We verspreiden er wetenschappelijke informatie over, zetten innovatieve ideeën op. Burgers, bedrijven en overheden doen actief mee. Dat geeft ongelooflijk veel inspiratie. Ik ben daar zeer trots op.”

Waarde van groen onder de aandacht brengen
“Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie is er ook actief in. Het probeert om de meerwaarde van het groen actief onder de aandacht te brengen. Zo breed mogelijk: bij bedrijven, maatschappelijke partijen en vooral door het groen in handen te geven van mensen. We zijn dan ook betrokken bij allerlei groene activiteiten in het land.”

Lees hier het volledige bericht »