Berichten

VVM Sectie Biodiversiteit organiseert een bijeenkomst naar ’the economics of ecosystems and biodiversity’ (TEEB). Dit is een internationale studie naar de economische waarden van groen en ecosystemen(diensten). Opvallende elementen zijn het ontwikkelen van een praktisch rekeninstrument om de baten van groen hanteerbaar te maken en het opzetten van een ‘community of practice’.

De sprekers Leon Braat (WUR) en Johan van Zoest (intitiatiefgroep TEEB in de stad) nemen u tijdens de bijeenkomst mee in de laatste ontwikkelingen. Daarna wordt er in groepen aan de slag gegaan met vooraf ingediende cases gericht op groen in relatie tot onder meer klimaatadaptatie, waterberging, gezondheid, OZB-opbrengsten, recreatie en toerisme.

Tot eind augustus kunt u cases indienen via bureau@vvm.info »

 

 

 

 

Voorlopig programma
Woensdag 21 september
13.00u ontvangst
13.30u presentaties: TEEB – NL door Leon Braat (WUR) TEEB in de stad door Johan van Zoest (initiatiefnemer TEEB in de stad) plenaire discussie
14.15u pauze
14.30u aan het werk met praktijkcases in groepen plenaire terugkoppeling
16.30u afsluiting en borrel

Verdere informatie
De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Marian Hopman van de VVM Sectie Biodiversiteit. Actuele informatie vindt u hier »

Aanmelden
Aanmelden per e-mail naar bureau@vvm.info »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De eerste vergadering van het nieuwe Edese college van burgemeester en wethouders vond dinsdag 20 april  buiten in een groene omgeving plaats. De vergadertafel stond opgesteld in het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Met de locatie van deze eerste officiële vergadering accentueert het college van B en W de wijze waarop de gemeente Ede zich de komende tijd gaat profileren: Groen, Gezond en Actief. Niet voor niets is Ede dit jaar genomineerd als groenste stad van Nederland voor de groenverkiezing Entente Florale.

Bovendien verwijst de plek van de eerste vergadering van burgemeester en wethouders naar het 75-jarig bestaan van het park. De start van de officiële viering van dit jubileum is vrijdag 23 april in aanwezigheid van Hare Majesteit koningin Beatrix.

 

Groenforum Nederland en het Productschap Tuinbouw nodigen u hierbij uit voor een bijeenkomst over het thema: Bouwen met Groen en Glas op woensdag 23 september in Zoetermeer.

Bouwen met groen en glas (BGG) is een vernieuwend bouwconcept, ontleend aan de glastuinbouw, waarbij de nadruk ligt op het integraal ontwerpen met licht, warmte en groen om kunnen voldoen aan de behoefte aan energie-neutrale en comfortabele woningen en kantoren.

Groen als esthetische verfraaiing
In 2007 is een start gemaakt met dit concept. De resultaten zijn van dien aard dat in 2009 een vervolg wordt gegeven in de vorm van een innovatie en stimuleringsprogramma gericht op de transitie van groen esthetische verfraaiing  van gebouwen tot een regulier en onmisbaar onderdeel van architectuur, bouwtechniek, klimaat, welzijn, comfort en besluitvorming.

Kortom van ontroerend groen naar onroerend groen in de bouw.
Hierbij ligt het accent niet alleen op groen in gebouwen maar ook op groen op en aan gebouwen.

Atto Harsta (directeur Aldus bouwinnovatie) geeft in zijn presentatie een “state of the art” overzicht van kennis en toepassingen van dit nieuwe bouwconcept geschikt voor zowel nieuwbouw als renovaties.

Het programma is als volgt:
Datum woensdag 23 september
Plaats Zoetermeer
14.00 Ontvangst met koffie
14.30 Bouwen met Groen en Glas (Atto Harsta)
15.30 Discussie
16.00 Netwerk borrel

Klik hier voor meer info »

Op donderdag 14 juni organiseert CROW Levende Stad samen met gemeente Zoetermeer een bijeenkomst over burgerschouw. Het doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers aan de hand van de aanpak van Zoetermeer ervaringen uitwisselen over de burgerschouw. Wat wil je ermee bereiken, welke vragen stel je, wat doe je met de resultaten, en hoe organiseer je het?