ElemenTree stelt haar ‘LabOTree’ beschikbaar

Vanaf september is het weer mogelijk om via de Stichting ElemenTree het enige mobiele ‘bomenlaboratorium’ van Nederland te reserveren. Vooral voor kinderen van  basisscholen-  tijdens outdoor evenementen en open dagen waar veel kinderen komen- is dit een enorme hit. Laat de zintuigen van kinderen ook dit najaar weer volop prikkelen bij  het mobiele bomenlaboratorium, de […]

Utrecht stelt extra geld beschikbaar voor meer dak- en gevelgroen

De gemeente Utrecht stelt extra geld beschikbaar om Utrechters te stimuleren om groene daken aan te leggen of gevelgroen aan te brengen. Dat schrijft wethouder Mirjam de Rijk van Duurzaamheid in een brief aan de gemeenteraad. Mochten Utrechters tot nu toe slechts anderhalve tegel van de stoep langs de gevel van hun huis weghalen voor […]

Nijmegen stelt €100.000 beschikbaar voor groendaken woningcorporaties en bedrijven

De gemeente Nijmegen gaat nu ook aan woningcorporaties en bedrijven advies geven en subsidie verlenen bij het aanleggen van groendaken. In 2011 wordt voor de subsidieregeling €100.000 beschikbaar gesteld. Deze maatregel past in het streven van de gemeente om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. De subsidie bedraagt 50% van de kosten die worden […]

Den Haag stelt €450.000 beschikbaar voor milieuprojecten

De gemeente Den Haag streeft naar een schone, groene en gezonde stad. Daarom stelt de gemeente € 450.000 beschikbaar voor milieuprojecten in de stad. Met de ‘Subsidieregeling Milieuprojecten uit de stad 2010-2011’, wil de gemeente bedrijven en instellingen helpen bij het ontwikkelen van projecten die een bijdrage leveren aan een beter milieu in Den Haag. […]

Rijk stelt geld beschikbaar voor markant groen in aandachtswijken

De ministers Plasterk (OC&W) en van der Laan (WWI) stellen € 4,4 miljoen beschikbaar om bijzondere plekken zoals bijzondere parken, groengebieden en monumenten in de wijken in aandachtswijken een nieuwe bestemming te geven en te ontwikkelen. Gemeenten kunnen hiervoor tot 3 mei 2010 subsidie aanvragen met een minimum van € 25.000 en een maximum van […]

1,7 miljoen euro beschikbaar voor verbeteren groengebied Amersfoort

Het Waterwingebied in Amersfoort krijgt een opknapbeurt van €1,7 miljoen. Het college van B&W heeft vandaag de randvoorwaarden bekendgemaakt voor het verbeteren van dit groengebied dat een belangrijke functie vervult als ontmoetingsplek voor bewoners van de wijken Liendert, Rustenburg en Schuilenburg. Het Waterwingebied blijft in zijn volle omvang behouden en wordt op verschillende punten opgeknapt en […]